Waar ben je naar op zoek?

Vermijd tegenvallende groeiresultaten bij vleesvee door hittestress

Advies van onze specialist Advies van onze specialist9-6-2021

Een tegenvallend groeiresultaat bij vleesvee aan het einde van de zomerperiode? Ongetwijfeld herkent u dit vaak voorkomend probleem. Hittestressperiodes tijdens de afmestperiode liggen hieraan vaak aan de basis. Door een lagere voeropname vermindert de groei en in veel gevallen is de vetbedekking ook beduidend minder goed.

Ontregelde vertering door de hitte

Bij hogere temperaturen geraken uw koeien hun warmte minder goed kwijt. Een belangrijk gegeven hierbij is dat de gemiddelde dagtemperatuur een groter effect heeft dan de minimum- en maximumtemperatuur. Niet alleen de temperatuur, maar ook de combinatie met luchtvochtigheid bepaalt in welke mate uw dieren last hebben van hittestress.

Uw koeien vertonen een lusteloos gedrag en vreten minder. De ademhalingsfrequentie stijgt, waardoor ze extra CO2 uitademen. Bovendien heeft de verlaagde concentratie aan bicarbonaat in het speeksel een verminderde buffercapaciteit van de pens tot gevolg. Naast een lagere voeropname verloopt de vertering dus ook minder efficiënt.

Vermijd hittestress dankzij uw rantsoen

De beste aanpak om hittestress bij uw koeien te voorkomen, is om een pensbuffer bij te voederen. Zorg er wel voor dat natriumbicarbonaat slechts voor een kortstondige buffering zorgt. Kies bovendien bij voorkeur voor een buffercomplex met een bufferwerking die over de gehele dag gespreid is. Wat géén goed idee is, is om extra structuur te geven onder de vorm van extra stro. Er komt dan namelijk meer warmte vrij bij de vertering van de ruwe celstof. Bovendien verlaagt u daarmee de verteringssnelheid en verdunt u de rantsoenconcentratie.

Voorkom hittestress met RumiBuffer en Univit Buffer

ForFarmers heeft in haar gamma twee producten met een zorgvuldig gekozen en gespreide bufferende werking die zeer goed werken ter preventie van hittestress bij koeien. Zowel RumiBuffer als Univit Buffer bevatten vier verschillende buffercomponenten. Daarenboven bevat Univit Buffer nog een gistcultuur te ondersteuning van de pensgezondheid en anti-oxydanten (vit E /Se) als extra weerstandsondersteuning. Beide producten zijn beschikbaar in zakgoed van 20 kg en ook in bigbags van 1000 kg.

Wat na hittestressperiodes?

Na warme periodes vreten uw koeien ineens veel meer. Als gevolg daarvan neemt de zurenproductie in de pens toe, waardoor er meer gevaar is voor een subacute pensverzuring. Het voldoende lang (10-tal dagen) voeren van een buffer na de hittestressperiode is dan ook heel erg aanbevolen.

Wenst u graag meer informatie?

Neem dan contact op met onze specialisten of vul vrijblijvend onderstaand formulier in. Onze specialist neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Lees in ons privacy statement hoe ForFarmers omgaat met uw persoonsgegevens