Waar ben je naar op zoek?

Verhoog uw ruwvoeropbrengst door te bekalken

Wist u dat... Wist u dat...1-6-2018

Een goede zuurtegraad (pH) van de bodem verhoogt de opbrengst van uw gewas. Een te laag pH belemmert immers het vrijkomen van belangrijke groei-elementen zoals stikstof, fosfaat en kali. Na de maïsoogst is het een uitstekend moment om de pH van uw bodem te verhogen door te bekalken. Daarbij verhoogt u gelijk uw ruwvoeropbrengst!

Afbeelding: kalkbemesting_03-01

Rendement van bekalken

Stel dat u 2000 kilogram droge kalk per hectare op uw perceel laat strooien en tel daarbij het strooiloon van de loonwerker. Dan investeert u 200 euro per hectare. Als u een bekalking om de vier jaar uitvoert, bedragen de jaarkosten slechts 50 euro. Dit staat gelijk aan een meerjarige, gemiddelde marktprijs voor 1000 kilogram snijmaïs. Bij een opbrengst van 45 ton maïs per hectare hoeft de bekalking slechts 2% meer opbrengst te geven om extra rendement te leveren. In de praktijk zijn de voordelen vaak veel groter: tot wel 15% hogere opbrengsten voor snijmaïs. 
Conclusie: bekalken loont!

Bekijk uw bodemanalyse kritisch en onderneem actie op de percelen die een pH onder het streefniveau hebben. Voor meer advies kan u ook steeds terecht bij onze ruwvoerspecialisten.