Waar ben je naar op zoek?

Tips bij het opstallen van zoogkoeien

Advies van onze specialist Advies van onze specialist13-10-2021

De vorige zomers lieten zich kenmerken door langdurige perioden van hoge temperaturen. Heel vaak uitte zich dit in negatieve zin op de vruchtbaarheidsresultaten. Met name het aantal drachtige dieren liep fel achteruit. En dit zowel bij KI of bij het gebruik van een stier. Dergelijke hittestress kan zorgen voor een verschuiving in het afkalfpatroon op uw vleesveebedrijf. Een goed opstalmanagement is dan ook cruciaal. Opstallen brengt voor de dieren stress met zich mee, die gepaard kan gaan met een groeidip, ziekte en slechtere vruchtbaarheidsresultaten.

Op heel wat bedrijven blijven jonge vaarzen meestal op stal of maakt men de combinatie van weidebeloop en bijvoedering. In het najaar zal de zoogkoeienstapel systematisch worden opgestald. Hierbij wordt best rekening gehouden met het toepassen van drachtcontrole. Drachtige dieren worden vaak gehergroepeerd en in functie van de tussenkalftijd kan beslist worden of de niet drachtige dieren nog een kans krijgen of moeten worden afgemest. Snel na opstallen van uw vleesveestapel zal scheren, ontwormen, schurftbehandeling, klauwverzorging, … u al vlug een gezond opgestald dier opleveren.

Drachtige vaarzen en zoogkoeien

Na een heftige zomer zullen hittestress en een uitgemergelde grasmat resulteren in lagere voederwaarde van het gras en in lage mineralen- en vitaminegehaltes in de bloedwaarden van onze zoogkoeien. Daarom moet u bij het opstallen ook aandacht hebben voor voldoende drogestofopname, aangevuld met een uitgebalanceerd mineralen- en vitaminemengsel dat de behoeften van de zoogkoe invult. Wees eveneens aandachtig dat er voldoende ruimte per dier aan het voederhek is en wees ook attent voor de lucht in- en uitlaat (ventilatie) van uw vleesveestal.

Om de systematische tekorten van mineralen en vitaminen die bij zoogkoeien optreden te compenseren werd Minervix Vital ontwikkeld, dit volledig in functie van de behoefte van vitaminen, mineralen en spoorelementen bij zoogkoeien. Minervix Vital brengt de bloedwaarden van uw zoogkoeienstapel al vrij snel op een comfortabel niveau, zodanig dat de gezondheid van uw zoogkoe en haar toekomstig kalf optimaal zullen zijn. In vergelijking met de vele mineralenmengsels die in de markt voor handen zijn, zit de kwaliteit van Minervix Vital hem vooral in de organische gebonden spoorelementen (Selenium, Jodium, Mangaan, Kobalt, …) die talrijk aanwezig zijn. Ook het haarkleed blijft in uitstekende conditie via de aanvoer van extra organisch gebonden koper en zink.

Toediening van Minervix Vital kan gebeuren van jongvee tot zoogkoe met een advies van 100 tot 250 gr/dier/dag. Voor vleesveehouders die slechts sporadisch mineralen toepassen is de behoefte het grootst bij de groep van drachtige dieren!

Elke toediening van Minervix Vital is al snel een zéér rendabele bedrijfsbeslissing, daar dit zich onmiddellijk vertaalt in gezonde zoogkoeien en vitale vleesveekalveren.

Afmesten guste zoogkoeien

Als een zoogkoe niet drachtig is, wordt ofwel vrij snel beslist om deze mager te verkopen of deze zelf af te mesten. Bij het afmesten gaat de voorkeur naar een zo hoog mogelijke vleesaanzet op korte termijn. Afhankelijk van de conditiescore van de af te mesten zoogkoe zal de afmestperiode 70 tot 100 dagen in beslag nemen. Aangezien bij koeien na de weideperiode de penswerking meestal reeds optimaal verloopt, kan al vrij snel worden geopteerd om de afmest met Bovi Mash op te starten en op te drijven. Grote uitgegroeide vleeskoeien zetten vrij vlot vlees aan, met een gewichtstoename van om en bij de 2 kg per koe per dag. Door toediening van het Bovi Mash gamma kunnen vleeskoeien maximaal blijven uitgroeien en optimaal vleesaanzet bekomen. Bovi Mash is de all mash die het maximale potentieel uit uw vleeskoeien haalt. Door de ideale verhouding tussen eiwit, energie, zetmeel en vetgehalte en door de toepassing van de meest hoogwaardige grondstoffen bekomt de vleeskoe de hoogste vleesaanzet met de beste vleeskwaliteit. Onze klanten die met Bovi Mash werken, prijzen ons al vele jaren voor de fantastische vleeskwaliteit, de malsheid, de vleestextuur, vleeskleur, drip, … onder het goedkeurend oog van hun afnemers. Heel wat slagers en hoeveslagers weten de uitzonderlijke eigenschappen van afgemeste koeien met Bovi Mash te appreciëren.

Afmesten van koeien met Bovi Mash resulteert in :

  1. de hoogste gewichtstoename
  2. de beste vleeskwaliteit
  3. het beste rendement.

Bovi Mash is verkrijgbaar in bulk met verschillende eiwitniveaus.

Wilt u graag advies rond het opstalmanagement of afmesten op uw bedrijf?

Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze vleesveespecialisten via onderstaand contactformulier. Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk!

Lees in ons privacy statement hoe ForFarmers omgaat met uw persoonsgegevens