Waar ben je naar op zoek?

Hoe voorkomt u tegenvallende groeiresultaten bij vleesvee als gevolg van hittestress?

Advies van onze specialist Advies van onze specialist25-3-2019

Tegenvallende groeiresultaten bij vleesvee, afgeleverd op het einde van de zomerperiode, zijn een gekend verschijnsel. Periodes van hittestress in de afmestperiode liggen hier meestal aan de basis. Lees hier welke maatregelen u kunt nemen om dat te vermijden.

Bij hogere temperaturen en vooral bij hoge luchtvochtigheid lukt het dieren minder goed om warmte kwijt te geraken aan de omgeving. Een belangrijk gegeven hierbij is dat de gemiddelde dagtemperatuur een groter effect heeft dan de minimum- en maximumtemperatuur. De dieren vertonen lusteloos gedrag en vreten minder doordat de passagesnelheid van het voer daalt. De ademhalingsfrequentie stijgt waardoor ze extra CO2 uitademen. De verlaagde concentratie NaHCO3 in het speeksel, die hiermee gepaard gaat, heeft een verminderde buffercapaciteit voor de pens tot gevolg. Naast de lagere opname werkt de vertering dus ook nog eens minder efficiënt, waardoor de dieren langzamer groeien en de vetbedekking meestal tegenvalt. Effecten van  hittestress kan je voorkomen door met RumiBuffer te voederen. RumiBuffer bevat een speciaal buffercomplex (meerdere types buffers) en biedt hierdoor meer bescherming tegen verzuring dan alleen maar natriumbicarbonaat. Bovendien bevat het B-vitaminen om de voerbenutting te bevorderen en ook extra mineralen om het verlies door overmatig zweten en speekselen te compenseren.

Uiteraard is aandacht vanuit voermanagement ook medebepalend :

  • Aangezien er meer warmte vrijkomt tijdens de afbraak van ruw vezel dan tijdens de fermentatie van makkelijk verteerbare koolhydraten kun je beter voor een goede voordroog of hooi kiezen als structuurbron
  • Verhoog de voerfrequentie
  • Extra aandacht voor uitkuilmanagement (broei/schimmels). Gebruik Selko TMR als broeiremmer
  • Zorg voor voldoende ruimte aan het voerhek (op die manier hebben alle dieren een vreetplek)
  • Vooral na de periode van hittestress zullen de dieren ineens veel meer gaan vreten. Het voldoende lang voeren van een buffer is absoluut gewenst.