Waar ben je naar op zoek?

Broei door te lage voersnelheid in de maïskuil?

Tips For Farmers Tips For Farmers28-3-2018

In een maïskuil kan gemakkelijk broei en schimmelvorming optreden. De oorzaak hiervan is lucht in het kuilvoer tijdens de bewaring en de vervoedering. Dit is des te meer het geval wanneer de voersnelheid laag is. De indruk bestaat dat de schimmel als het ware ‘vooruit loopt’ in de kuil en 1 à 2 meter achter het snijvlak groeit. Maatregelen ter preventie zijn bijna uitsluitend gericht op het inkuilproces. Maar daar is het nu natuurlijk te laat voor. De kuil nu volledig openmaken en afvlakken om de voersnelheid te vergroten is niet altijd zo evident.

Afbeelding: Broei maiskuil
1

Kies een totaal andere voerstrategie

Er is in een situatie met beperkte voersnelheid eigenlijk maar één goede manier om verliezen aan voederwaarde en smakelijkheid van het voer tegen te gaan. In de zomerperiode maakt u de kuil gewoon dicht tot de nazomer. Spaar in deze periode maïs tot aan de nieuwe oogst. In die tussenperiode kiest u voor een andere voerstrategie door krachtvoer te verstrekken, aangevuld met een structuurbron. De meerkosten hiervan worden ruimschoots gecompenseerd ten opzichte van het waardeverlies van een broeiende en schimmelende maïskuil. 

2

Combineer krachtvoer met aangepast voer

Bij het overschakelen naar een krachtvoerrijk rantsoen voor kalveren en jongvee moet u wel een aangepast voer verstrekken. ForFarmers heeft hiervoor de Compleet voerlijn in zijn assortiment. Uw kalveren tot zes maand voedert u Vita Compleet, aangevuld met een structuurbron of met Vita Comfort. In die laatste verwerkten we al structuur onder de vorm van kort gehakseld en ontstoft tarwestro. Voor uw ouder jongvee hebben we Junior Compleet.