Waar ben je naar op zoek?

AllMiXX, goedkoop alternatief voor ruwvoeder en aardappel tekorten

Sectornieuws Sectornieuws23-3-2023

Aardappel reststromen zoals aardappelsnippers, aardappelpersvezel en aardappelstoomschillen zijn dit jaar moeilijk te verkrijgen en duur geprijsd. Daarnaast zijn op veel bedrijven de maïskuilen harder geslonken dan verwacht en de kwaliteit ervan ook niet altijd top. Frederik Van de Sompel, Accountmanager Vleesvee, deelt zijn ervaring met AllMiXX als goedkoop alternatief bij zijn vleesveehouders.

"AllMiXX is een waardevol alternatief voor het tekort aan ruwvoer- en aardappelen”

Tekort aan kwalitatief ruwvoer

Vaststelling dit voorjaar is, dat op veel vleesveebedrijven de silomaïs kuilen al veel harder geslonken zijn dan verwacht. Het jaar 2022 was gekenmerkt door een super droge zomer en dat heeft ook zijn impact gehad op het ruwvoeder.

Vaak volledig uitgedroogde mais, met een minderwaardige kolf ging de kuil in. Wie minderwaardige kolf zegt, moet goed beseffen wat dit betekent: minder zetmeelrijk, minder energierijk en minder verteerbaar. De hakselkarren kwamen wel goed vol van het veld maar met extreem droge maïs en dus minder kilo’s.

Bijkomend probleem dit voorjaar, is dat ook aardappel reststromen zoals aardappelsnippers, aardappelpersvezel en aardappelstoomschillen zéér moeilijk en slechts duur geprijsd te verkrijgen zijn. Deze aardappelreststromen vinden dit jaar vaak via andere kanalen dan veevoeder hun afzet. Omwille van de schaarste worden ze eerst en vooral voor humane toepassingen gebruikt en wat dan nog overblijft voor de diervoeders.

AllMiXX inzetten bij vleesvee rantsoenen

Afbeelding: Product in the spotlight

Om aan het ruwvoer- en aardappel tekort te voldoen, biedt “AllMiXX” een zéér waardevol alternatief. Dit volumineuze en duurzame mengsel van droge en natte grondstoffen kan volledig in functie van de behoefte van de vleesvee runderen op elk vleesveebedrijf worden afgesteld.

  • Bij vleesveehouders wordt “AllMiXX” geprezen voor zijn gebruiksgemak, het eenvoudig bijmengen in de voermengwagen, zijn lage kostprijs, maar vooral door zijn hogere voederopname en de bijhorende dierprestaties.
  • Het is gemakkelijk om “AllMiXX” voor elke diergroep bij te mengen en het kan worden ingepast in elk vleesvee rantsoen vanaf een leeftijd van 4 maanden.
  • “AllMiXX” is vlot verkrijgbaar, per volle vracht = ± 28 Ton, gekipt - walking floor - slurf