Waar ben je naar op zoek?

Feed2Meat: het beste voeradvies

Feed2Meat is de nieuwe standaard in voeradvies. In Feed2Meat bundelen we onze nieuwste kennis op het gebied van ruwvoer en rantsoenoptimalisatie. In combinatie met onze ForFarmers specialisten en een aangepast assortiment vleesveevoeders krijgt u zo het beste voeradvies. 

Afbeelding: Feed2Meat taartpunt

Betere inschatting ruwvoer

Directe meting met unieke NIRS-ijklijnen zorgt voor nauwkeurige inschatting van de verteringssnelheid van het ruwvoer. Deze NIRS-ijklijnen zijn gebaseerd op de nieuwste maïs- en grasvariëteiten, en zijn de basis voor een optimale benutting van uw eigen ruwvoer. 

Nieuwste kennis voederwaardering

Het Feed2Meat rantsoenberekeningsprogramme bundelt de nieuwste kennis van voederwaardering en behoeftes van vleesvee, gebaseerd op de meest actuele, internationale onderzoeksresultaten. 

Praktische rantsoenoptimalisatie

  • Afgestemd op uw bedrijf en uw doelstellingen
  • Sturen op gezond vleesvee met de Herkauw- en Verzuringsindex
  • Proactief advies gericht op praktische controlepunten rondom uw dieren

Feed2Meat voer en voeradvies

  • Verbeterde inschatting van krachtvoergrondstoffen en bijproducten
  • Aangepast assortiment vleesveevoer dat beter aansluit bij ruwvoer
  • Praktisch advies van goed getrainde en opgeleide specialisten

 

Dit leidt tot optimaal rendement en een scherpere kostprijs. 

The Future Of Farming logo