Waar ben je naar op zoek?

Voorkom broei aan het voerhek met Selko®-TMR

Door het warme weer en de hoge luchtvochtigheid tijdens de zomer wordt het voer aan het voerhek zeer snel warm. Dat is een herkenbaar probleem. Dieren vreten minder, de productie daalt en de weerstand komt onder druk te staan. 

Gebruik daarom Selko®-TMR in de voermengwagen om broei aan het voerhek te voorkomen. Selko®-TMR is een mengsel van zuren dat de temperatuursverhoging in het voer sterk vertraagt (vermindering van 35%). Het verhoogt de voeropname en daarmee de melk- of vleesproductie. Daarnaast stijgt het melkeiwitgehalte en daalt het celgetal. Selko®-TMR heeft vooral een positief effect als er nog geen broei in de kuil zit maar als de temperatuurstijging vooral aan het voerhek plaatsvindt. 

In de praktijk

De praktijkervaringen zijn zeer positief. Het is eenvoudig onverdund toe te dienen en werkt niet corrosief voor de voermengwagen. 
Naast vaten van 225 kg is Selko®-TMR ook verkrijgbaar in IBC-containers van 1000 liter. 

Dit is hoe gebruikers Selko®-TMR ervaren:

  • "Bij broei werkt Selko®-TMR echt: het houdt mijn voer koel en daags nadien zie ik dat ook het restvoer bij het jongvee beter gevreten wordt."
  • "Mijn voeropname bij melkvee is met 2 tot 4 kg gestegen. Eerst geloofde ik niet dat enkel het zuur hiervoor zorgde. Maar toen mijn vat leeg was, zakte de voeropname meteen."
  • Bij een bedrijf met 70 melkkoeien, waar om de drie dagen melk opgehaald wordt, hebben ze met Selko®-TMR ruim 300 liter extra melk in de tank. Dat is een stijging van 1,5 liter melk per koe per dag.