Waar ben je naar op zoek?

GroMaize maïsmeststoffen voor rijenbemesting

Maïs is een gewas dat altijd al heel goed gereageerd heeft op een rijenbemesting. Decennialang worden NP meststoffen toegepast in de rij bij het zaaien van maïs op alle grondsoorten. De samenstellingen van deze rijenmeststoffen is door de jaren heen veranderd. Enerzijds heeft de wetgeving beperkingen gesteld aan de hoeveelheid fosfaat die toegediend mag worden. Anderzijds heeft voortdurend onderzoek nieuwe inzichten opgeleverd, waardoor borium en zwavel een grotere rol zijn gaan spelen. Maar ook de hoeveelheid en samenstelling van de mestgift is door de jaren heen gewijzigd. Daarom deden we enkele aanpassingen in de samenstelling van GroMaize. 

GroMaize, rijenbemesting

GroMaize is een compleet aanbod van maïsmeststoffen in de rij bij zaai. De GroMaize-meststoffen zijn zodanig samengesteld dat ze voldoen aan de laatste technische en wettelijke eisen die we aan een moderne maïsmeststof stellen. Voor elke grondsoort en mestgift is er een geschikte GroMaize-meststof. Rijenbemesting in maïs wordt toegediend 5 cm naast en 5 cm onder het zaad. 

Kenmerken en voordeel
GroMaize-meststoffen bevatten stikstof, zwavel en borium en op één na ook fosfaat. Bij GroMaize-kali is Kali een bijkomend belangrijk element. Monocotylen als maïs hebben een lichte voorkeur voor ammoniumstikstof. Bovendien bevordert ammoniumstikstof de opname van fosfaat. In alle fosfaathoudende GroMaize-meststoffen zit de stikstof dan ook voor 60% in ammoniumvorm. De fosfaat is voor 90% wateroplosbaar, wat een directe en snelle opname door de wortel mogelijk maakt. Borium is toegevoegd voor de kolfzetting van de maïs. Maïsmeststoffen bevatten zwavel in de vorm van het direct opneembare sulfaat (S04). 

The Future Of Farming logo