Waar ben je naar op zoek?

Graslandbemesting voor maximale drogestofopbrengst uit eigen bodem

De productie van ruwvoer op het eigen rundveebedrijf bepaalt in belangrijke mate het bedrijfsresultaat. Talloze onderzoeken bevestigen telkens het belang van een maximale drogestofopbrengst van eigen bodem. Bemesting van grasland speelt hierin de belangrijkste rol. De belangrijkste uitdaging voor de komende jaren ligt dan ook in het verder verhogen van de graslandproductie, ondanks de steeds verscherpte mestregelgeving. 

Benutting van drijfmest, verminderen van verliezen, toepassing van de juiste stikstofvormen, aandacht voor alle macro- en sporenelementen en verbetering van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid zijn belangrijke aspecten om tot een verdere verhoging van de productie te komen. ForFarmers besteedt jaarlijks een aanzienlijk budget aan proeven en onderzoek om de kennis over graslandproductie op alle grondsoorten te verhogen. Naast directe toepassing in de advisering, wordt deze kennis ook gebruikt om de samenstelling van meststoffen te optimaliseren. 

Novurea: voor bij lage temperaturen

Afbeelding: Novurea circle

Ureum is wereldwijd een veel gebruikte N-meststof. Nadeel van Ureumgebruik bij bovengrondse aanwending is echter de vervluchtiging. De Novurea meststoffen zijn behandeld met een urease-remmer waardoor vervluchtiging beperkt wordt. Aangezien Novurea en Novurea+S bij lage bodemtemperaturen al werken en niet uitspoelen, is het een zeer goed alternatief voor KAS.

Bij een gebrek of tekort aan drijfmest zorgt de meststof Novurea Max voor een volledige invulling van de graslandbehoeftes. 

GroGrass uitgebalanceerde bemesting

In de rundveehouderij is de kwaliteit van ruwvoeders zoals maïs en gras essentieel. Speciaal voor de bemesting van grasland bieden wij u het 'GroGrass-concept'. Deze uitgebalanceerde bemesting voorziet uw grasland van de juiste voedingsstoffen waar uw grasland op dat moment behoefte aan heeft. 

Gezien het opmerkelijke koude en natte voorjaar de afgelopen jaren, adviseren wij dan ook voorjaarsmeststoffen met een hoger percentage ammoniakale stikstof. Dit zorgt voor een betere benutting en op die manier ook voor een beter rendement. Bij een hoge vochtigheid en een lage temperatuur bestaat de kans dat de stikstof uitspoelt. Door de uitspoeling is de benutting niet meer optimaal. Dit komt met name voor bij nitrische stikstof. Bij ammoniakale stikstof blijft de uitspoeling beperkt. Al onze GroGrass producten bevatten een hoger aandeel ammoniakale stikstoffen dan de meeste grasmeststoffen. Deze ammoniakel stikstof in combinatie met de toevoeging van zwavel levert een veel betere benutting op. 

Naast het hoge ammoniakale stikstofgehalte zorgen GroGrass-meststoffen ook voor:

  • Topopbrengsten
  • Lager N-verbruik
  • Gezonder en beter ruwvoer
  • Strooigarantie
  • Uitstekend strooibeeld