Waar ben je naar op zoek?

Geen builenbrand en Rhizoctonia meer met Skandik

Een droge zomer en hoge luchtvochtigheid zijn belangrijke oorzaken van schimmelaantasting. Veel boeren slaan de builen van de maïsplant af. Doe dat niet! Zo verhoogt u de infectiedruk op het perceel alleen maar en zeker bij maïs in continuteelt is dat zeer ongewenst. 

Builenbrand komt meestal voor op de kolf en soms ook op de stengel. Op de kolf kost het direct voederwaarde. Aantasting op de stengel (vaak na beschadiging door hagel) is minder spannend maar ook ongewenst. 

Bewuste rassenkeuze

De schimmelsporen van builenbrand kunnen overleven op en in de grond en daarom is vruchtwisseling aan te bevelen. Door de aanwezigheid van builenbrand zullen meer veehouders in 2018 rekening houden bij de rassenkeuze. Er zijn rassen die minder of juist meer gevoelig zijn voor builenbrand. Deze eigenschap staat vermeld op de rassenlijst zodat u er als teler rekening mee kan houden. Het ras SKANDIK van Syngenta kwam uit Nederlandse proeven naar voor als ras met de hoogste VEM-opbrengst. Het ras was ook het meest tolerant op het vlak van builenbrand en maïskopbrand. 

Afbeelding: Grafiek builenbrand NED

Nieuwe zaaizaadontsmetting tegen rhizoctonia + extra wortelgroei

Het ras Skandik is in 2018 beschikbaar met de nieuwe zaaizaadontsmetting Vibrance, met een uitstekende werking tegen de zand- en grondgebonden schimmels Rhizoctonia (wortelrot) en builenbrand. Door het aanbrengen van Vibrance op uw maïszaden worden schimmels op en rond het zaad bestreden. Daarnaast stimuleert Vibrance de beworteling van de plant waardoor de maïspland meer voedingsstoffen en vocht uit de grond kan opnemen. RootingPower noemen we dat. Een combinatie met mesurol en Vibrance is mogelijk. 

 

Afbeelding: grafiek rhizoctonia