Waar ben je naar op zoek?

Een hoger rendement uit uw investering in kunstmest

Afbeelding: 3d99b5af-4037-4100-a331-4a3eab2085b6

Al meer dan een jaar staan de kunstmestprijzen op een zeer hoog niveau, het is dus nog belangrijker om te kiezen voor een efficiënte kunstmest die u een hoger rendement kan opleveren. 

Novurea+S

Novurea+S is een korrelmeststof met 38% ureumstikstof en 18% zwavel (SO3). Novurea is daarenboven gestabiliseerd met de urease remmer ADD Green, die stikstofverliezen door vervluchtiging minimaliseert. 

Bemesten naar de behoefte van het gras

Het ureum in Novurea wordt geleidelijk omgezet in ammonium en nitraat, die beter aansluiten bij de behoefte van het grasland. Hiermee wordt de kans op ongewenste nitraatuitspoeling of nitraatophoping in het gewas gereduceerd. Novurea zorgt voor 15 procent meer gras- en eiwitopbrengst in de eerste snede dankzij deze efficiëntere stikstofbenutting van het gras. Novurea is dus een zeer efficiënte meststof.   

Novurea sterk bij variërende weeromstandigheden

Bij uitzonderlijke droogte presteert Novurea nog beter! De Novurea-korrel lost namelijk zeer snel in de bodem op, en dit gebeurt tot wel 2 weken sneller in vergelijking met KAS 27%. Ondanks de droogte hebben de plantwortels sneller toegang tot stikstof en kunnen ze het direct omzetten in gewasgroei.  

Ook in natte periodes presteert Novurea optimaal. Novurea wordt na toediening namelijk gecontroleerd omgezet in de stabiele ammoniumstikstof, een stikstofvorm die niet gevoelig is voor uitspoeling. Veel stikstofmeststoffen bestaan voor 50% uit nitraatstikstof en zijn daardoor direct na toediening gevoeliger voor uitspoeling in vergelijking met Novurea. 

Het gebruik van Novurea in droge of natte omstandigheden resulteert in een hogere gewasopbrengst.  

Novurea, prijstechnisch interessant

Naast al zijn praktische voordelen is Novurea op dit moment ook prijstechnisch een interessante meststof om aan te kopen. 

Wilt u hierover ook een deskundig advies, contacteer uw accountmanager, ruwvoerspecialist, melkveespecialist.