Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Waar ben je naar op zoek?

Bovispeed EAG, tijdelijk grasmengsel met extra voederwaarde

Afbeelding: beeld-eag-approved-NIEUW

Zoekt u een tijdelijk grasmengsel met extra voederwaarde en opbrengst dat voldoet aan het EAG-beleid? Dan is Bovispeed EAG dé oplossing!

Kenmerken Samenstelling
 • + 75 VEM per kg drogestof
 • + 350 euro EXTRA voederwaarde per ha
 • Zeer hoge DS-opbrengsten per ha
 • Extreem standvastig door de aanwezigheid van Engels raaigras
 • De goede kroonroestresistentie stimuleert de opname
 • Timothee geeft extra maaiopbrengst, wintervastgheid en smakelijkheid
 • Tetraploïd Italiaans raaigras
 • Diploïd Italiaans raaigras
 • Tetraploïd Engels raaigras
 • Timothee
Teelttechniek Verpakking
 • Tijdelijk grasland
 • Zaaidichtheid 50 kg/ha (min. EAG)
 • 15 kg/zak

Als EAG-mengsel (enkel toegelaten in Vlaanderen): het mengsel mag tijdens en na de aanhoudingsperiode in het volgende voorjaar nog gemaaid worden. Maar het mag niet als hoofdteelt gebruikt worden. 

1

EAG (Ecologisch Aandachts Gebied)

Bij het indienen van uw verzamelaanvraag (21 april) kon u aanduiden dat u groenbedekkermengsels (EAG-mengsels) voorziet in uw teeltplan. U moet namelijk minstens 5% van uw areaal bouwland inrichten als EAG. Indien u opteert voor een groenbedekker of vanggewas, kunt u ofwel een mengsel van groenbedekkers of vanggewassen inzaaien ofwel gras onder het hoofdgewas zaaien.

De belangrijkste voorwaarden:

 • Het mengsel moet volledig samengesteld zijn als volgt: minstens 2 gewassen, te kiezen uit de lijst van de Vlaamse Overheid en die moeten aanwezig zijn voor minstens 50% van de minimale zaaidichtheid per ha. 
 • U mag geen gewasbeschermingsmiddelen toepassen vanaf de inzaai van de groenbedekker tot de einddatum van de minimale aanhoudingsperiode. Dus voor Zandleemstreek kan de groenbedekker vernietigd worden. 
 • EAG-grassenmengsels voldoen aan derogatie.
 • De ingezaaide groenbedekker(s) (of het groenbedekkermengsel) mogen gemaaid-geoogst-begraasd worden tijdens en na afloop van de aanhoudingsperiode, namelijk in het volgend voorjaar.
 • De groenbedekker mag in elk geval niet als hoofdteelt voor de volgende campagne gebruikt worden.
 • Naargelang de landbouwstreek gelden verschillende uiterste zaaidata en minimale aanhoudingsperiodes: 

EAG groenbedekking (landbouwstreekafhankelijk)

Polders & duinen Inzaaien voor 20/08 en minstens aanhouden tot 15/10
Leemstreek Inzaaien voor 01/10 en minstens aanhouden tot 30/11
Zandleemstreek en andere Inzaaien voor 01/11 en minstens aanhouden tot 01/02 het jaar erop

1 ha groenbedekkermengsel telt voor 0,3 ha EAG. Dus als u 5 ha EAG-mengsel moet inzaaien, dan kan u hieraan voldoen voor 5/0,3 = 16,6 ha groenbedekkersmengsel in te zaaien. 

2

Bemesting & groenbedekkers

Een bemesting (60 kg N/ha uit dierlijke mest) na een hoofdteelt wordt enkel toegelaten als er een groenbedekker wordt gezaaid. 

 • Polders: de groenbedekker moet binnen de 14 dagen na bemesting gezaaid worden.
 • Andere gronden: voor 1 september zaaien

Voor focusbedrijven geldt vanaf 2015 volgende regel:

 • Verplichte inzaai van een groenbedekker op elk perceel waar de hoofdteelt het toelaat.
 • Concreet: te zaaien ten laatste 1 maand na oogst van de hoofdteelt.
 • Aanhoudingsperiode: nog te bepalen.
 • Geen bemesting toegelaten na de oogst van een hoofdteelt.