Waar ben je naar op zoek?

Zaaizaadbehandeling: dit moet u weten

Sectornieuws Sectornieuws22-1-2020

In 2020 verliezen we in maïs twee belangrijke producten op vlak van zaaizaadbehandeling.
Vanaf januari mogen geen zaden meer verkocht en/of uitgezaaid worden, die behandeld zijn met de werkzame stof Thiram. Thiram had een erkenning tegen kiemschimmels. Belangrijk: Thiram, ook gekend als TMTD, werd als (extra) middel toegevoegd om opkomstproblemen in intensieve groentestreken in België te voorkomen. Daarnaast verdwijnt ook Mesurol. Mesurol had een erkenning in maïs als afweermiddel tegen vogels. De erkenning van het product vervalt op 3 januari 2020. Kortom: zowel voor Thiram als voor Mesurol is er behoefte aan goed werkende alternatieven.


Plantuitval kan zeer nefast zijn voor de opbrengst. In veel gevallen is zelfs herzaai nodig met extra kosten als gevolg. Daarom is het nodig om over te schakelen op andere zaaizaadbehandelingen die het verdwijnen van bovenstaande middelen zo goed mogelijk opvangen.
Laat echter één ding duidelijk zijn: “gewoon” zal niet goed genoeg zijn ... Wil men opkomstproblemen voorkomen, dan is de juiste combinatie van zaadcoatingsmiddelen en aangepaste teelttechnieken, zoals juiste zaaitechniek en goede zaaiomstandigheden, nodig.
Bij de maïszaden van ForFarmers kunt u kiezen uit een breed pakket zaadcoatings om het beste resultaat te behalen. De juiste middelencombinatie zal de sleutel zijn tot het slagen van uw teelt.

De beste keuzes voor uitzaai in 2020

Skandik: indrukwekkende praktijkresultaten in droge jaren.

In het segment vroege maïsrassen vragen wij speciale aandacht voor Skandik. Dit vroege ras heeft zich in de praktijk overtuigend bewezen. Skandik combineert de beste landbouwkundige eigenschappen met topopbrengsten droge stof en zetmeel. Vooral in het zeer droge jaar 2018 en ook in 2019 liet Skandik zich van zijn beste kant zien. Het ras had relatief weinig last van de droogte, bleef naar verhouding lang groen en bevatte prima kolven. Landbouwkundig blonk Skandik uit door de beste tolerantie tegen builen- en kopbrand. Skandik bleek als een van de weinige rassen ongevoelig voor de extreme omstandigheden. Skandik is dus een geschikt ras voor iedere veehouder en dat onder alle omstandigheden. Een echte allrounder!

Het ras Skandik is in 2020 beschikbaar met 2 nieuwe zaaizaadontsmettingen.

Kies voor Pack+ Vogelafweer

Afbeelding: pack  vogelafweer

Vermijd schade door vogels, (resistente) kiemschimmels en rhizoctonia. Deze maïszaden zijn behandeld met MAXIM QUATTRO + VIBRANCE + KORIT420FS.

Deze oplossing biedt voldoende vogelafweer en de beste bescherming tegen alle opkomstschade door kiemschimmels. De aanwezigheid van Vibrance versterkt bovendien de wortelontwikkeling en droogtetolerantie én beschermt uw kiemende maïsplanten tegen rhizoctonia.
In intensieve groentestreken is dit de enige juiste keuze.
Syngentaproeven tonen aan dat Korit420FS inderdaad grotendeels mogelijke opkomstproblemen kan verminderen. Maar: om een opkomst boven de 90% te halen in probleemgronden moet ook de basisontsmetting juist gekozen worden. De aanwezigheid van MAXIM QUATTRO versterkt de werking van Korit420FS en is de beste garantie om opkomstschade te voorkomen.

Als vogelafweermiddel heeft Korit420FS de afgelopen jaren goede resultaten gegeven in de praktijk. Vreest u schade door uitpikken van kraaien en/of andere vogels, kies dan ook voor de “PACK+ Vogel Afweer” zaaizaadbehandeling.

Kies voor Pack+ Insect Control

Afbeelding: pack  insect control

Vermijd schade door insecten zoals ritnaalden en wortelboorder (en ook rhizoctonia). Deze maïszaden zijn behandeld met MAXIM QUATTRO + VIBRANCE + FORCE20CS.

Deze is vooral gericht tegen schade door insecten zoals ritnaalden en wortelboorder. Force20CS kan ook een oplossing bieden tegen bijvoorbeeld aantastingen van bonenvlieg op percelen rijk aan organisch materiaal. Deze zaaizaadbehandeling stimuleert ook de beginontwikkeling en wortelgroei, zodat het kiemplantje zich zo vlot mogelijk kan ontwikkelen.
OPGEPAST : zaden behandeld met “PACK+ Insect Control” vereisen een aangepaste zaaidiepte van 3-4cm. Alleen dan is er optimale werking tegen ritnaalden.

Nog enkele tips voor de beste werking van Pack+ Insect Control

  • Zaai niet dieper dan 3 à 4cm (bij diepere zaai is de dampwerking minder effectief in de zone boven het zaadje).
  • Zaai eventueel iets later, zodat de maïs snel kan opkomen (hoe trager de kieming, hoe meer kans op schade).
  • De huidige middelen zijn niet meer zo sterk als hun voorgangers. Bij te verwachten zware ritnaaldendruk kan een combinatie met een granulaat toepassing nodig zijn voor een goed resultaat.
The Future Of Farming logo