Waar ben je naar op zoek?

Wisselende mais: dit zijn de actuele oogstadviezen

Tips For Farmers Tips For Farmers11-8-2022
Afbeelding: maisrijpheid_intro (360x270)

De maïs in België staat er wisselend bij. In sommige regio's wordt er goede maïs verwacht en in andere delen is de maïs verdroogd. Hoe ga ik hier nu het beste mee om en wanneer kan er het best geoogst worden? Dit zijn dé vragen die iedereen momenteel bezighouden.

In dit artikel behandelen we de volgende onderwerpen:

Hoe beïnvloedt droogtestress de ontwikkeling van maïs?

Maïs met droogtestress is te herkennen aan het gekrulde blad. Wanneer er al voor de bloeiperiode droogtestress was, komt de kolfzetting weinig tot niet op gang. Omdat die kolfkwasten dan niet uit de schutbladeren zijn gekomen, kan er ook geen bevruchting gebeuren. Stress tijdens de bloei kan leiden tot kleinere kolven en/of slecht gevulde kolven met lege kolfpunten. Bij aanhoudende droogte na de bloei wordt het aanwezige suiker niet meer omgezet in zetmeel en wordt de maïs noodrijp.

Oogstadvies bij wisselende maïs - Brecht Vandendriessche, melkveespecialist

Wat is nu het ideale oogstmoment?

Grofweg zijn er vier categorieën maïs te onderscheiden: groene maïs met kolf, groene maïs zonder kolf, verdroogde maïs met kolf en verdroogde maïs zonder kolf. Hieronder vind je een overzicht volgens categorie wanneer best te oogsten en waarmee rekening te houden:

1

Groene maïs met kolf

Als de maïs zich ondanks de droogte goed heeft ontwikkeld en nog groen is, wacht dan met oogsten totdat de kolf goed rijp is. Volg het standaard-oogstadvies voor maïs. De maïs kan het beste geoogst worden bij een drogestofgehalte rond de 36-38%.

2

Groene maïs zonder kolf

In een groene maïsplant vindt nog ademhaling plaats. Het gewas kan nog groeien en dus meer massa produceren. Wacht met oogsten van de maïs totdat het blad begint te verkleuren en een drogestofpercentage van 28-30% heeft bereikt. Laat de maïsplanten niet te droog worden, omdat het zonder kolf lastiger is om het gewas goed te verdichten tijdens het inkuilen. Ook de verteerbaarheid van het gewas zal hard achteruitgaan. Houd het perceel voor het bepalen van het juiste oogstmoment nauwlettend in de gaten.

3

Verdroogde maïs met kolf

Is de maïsplant verdroogd maar is er wel een kolf gevormd? Wacht dan met oogsten totdat de kolf rijp is. De bladeren boven de kolf moeten in dit geval nog wel groen zijn, zodat de suiker in de plant omgezet kan worden naar zetmeel. Wanneer de bladeren al zijn afgestorven, zal de kolf hoogstwaarschijnlijk niet meer volledig afrijpen. Ook mogen de kolven niet geknakt zijn. Bij geknakte kolven vindt er geen sapstroom naar de kolf meer plaats en zal de kolf niet meer verder afrijpen. Zitten de kolven al los en is het vochtgehalte van de plant boven de 28 procent wacht dan niet langer met de oogst. Wacht met het oogsten van verdroogde mais niet totdat alle planten zijn afgestorven. Zo voorkom je dat het gewas tijdens het inkuilen moeilijk kan worden verdicht en de verteerbaarheid van de plant achteruit gaat.

4

Verdroogde maïs zonder kolf

Heeft het gewas niet of nauwelijks kolven, dan is het raadzaam om te oogsten zodra de maïs een droge stof percentage van ongeveer 28-30 procent heeft bereikt. Zo voorkom je perssappen bij het inkuilen en verder verlies van voederwaarde. Kuil verdroogde maïs zeker niet te laat in. Hoe droger het gewas, hoe moeizamer de maïs kan worden verdicht tijdens het inkuilen, waardoor het risico op broei sterk toeneemt.

Hoe stel je het drogestofgehalte vast?

Bij het vaststellen van het drogestofgehalte van stengel en blad is de verkleuring van het blad en de sapstroom in de stengel bepalend.

Doorsnijden van een aantal stengels en samenknijpen van het snijvlak, laat zien hoe actief de sapstroom is. De verkleuring van het blad wordt uitgedrukt in het aantal bladeren dat nog voor meer dan 50% groen is. De onderstaande tabel toont de relatie tussen hoedanigheid van de stengel en blad en het drogestofgehalte.

 Tabel 1: De relatie tussen de hoedanigheid van de stengel en het blad en het drogestofgehalte.

Hoedanigheid van blad en stengel

Drogestofgehalte kolf loze maïs

Gehele plant nog groen en er loopt vocht uit de stengel

18%

Plant ¾ groen en stengels zijn nog vochtig

21%

Plant half groen en stengel praktisch droog

24%

Plant ¼ groen en stengel geheel droog

27%

Plant geen groene delen meer (gewas lijkt geheel dood)

30%

Voorkom voederwaardeverlies, gebruik het inkuilmiddel SiloSolve FC

Afbeelding: SiloSolve box

Belangrijk is dat de voederwaarde van de maïs, na het oogsten, zoveel mogelijk behouden wordt. Voeg daarom het inkuilmiddel SiloSolve FC toe, rij de kuil goed vast en dek de maïs luchtdicht af. SiloSolve FC heeft een uitstekende werking op het conserveringsproces en voorkomt zo inkuilverliezen. De kuil is sneller stabiel en kan eerder worden geopend. Daarnaast gaat dit inkuilmiddel broei bij uitkuilen tegen. Zo hebben de koeien een smakelijk rantsoen en voorkom je belangrijke voederwaardenverlies.

Juist in kuilen met een laag zetmeel gehalte is het een meerwaarde om SiloSolve FC te gebruiken. De maïs in deze kuilen heeft waarschijnlijk een slechte of zelfs geen kolf gehad, doordat de plant verdroogd is. Hierdoor zijn er nog veel suikers in de plant aanwezig die niet zijn omgezet naar zetmeel. Tijdens het conserveringsproces in de kuil worden deze suikers dan ook weer niet volledig omgezet. Zodat er bij het uitkuilen nog suikers aanwezig die een goede energiebron leveren voor schimmels en gisten. Het maakt ook het verdichten van verdroogde/kolf loze maïs lastig. Hierdoor zal er meer lucht in de kuil zitten wat kan leiden tot in/uit-kuilverliezen.

Builenbrand: oogst later

Door de hoge temperaturen en de droogte is de weerstand van de maïs lager dan anders. In combinatie met broeierig weer ontstaan ideale omstandigheden voor schimmels en builenbrand. Het inkuilen van de aangetaste kolven kan leiden tot een hogere schimmelbelasting en een minder goede en stabiele conservering. Dit door die ongunstige bacterie- en schimmelflora op het gewas.

Bij zwaar aangetaste maïs adviseren wij later te oogsten. Hierdoor is de kans groter dat, ten tijde van de oogst, de builen reeds zijn opengebarsten waardoor minder builweefsel in de kuil terechtkomt. Bij een hoge aantasting moet extra aandacht aan het inkuilen en de verbetering van de conservering worden besteed. Het gebruik van de kuilverbeteraar SiloSolve FC wordt dan sterk aanbevolen.

Afbeelding: builenbrand

Vragen?

Vragen over het oogsten van jouw maïs? Neem contact op met uw accountmanager, specialist of met uw dealer. Of vul onderstaand formulier in en onze specialist neemt zo snel mogelijk contact met u op.
Lees in ons privacy statement hoe ForFarmers omgaat met uw persoonsgegevens
The Future Of Farming logo