Waar ben je naar op zoek?

Weet u wat er in uw drijfmest zit?

Wist u dat... Wist u dat...22-3-2018

Wij stelden vast dat de gehaltes van stikstof, fosfaat en met name kali in de drijfmest de laatste jaren achteruit zijn gegaan. Als u uitgaat van de forfaitaire normen voor drijfmest kunt u veelal niet tot een optimale bemesting van uw gras-of bouwland komen. Onze ruwvoerspecialisten kunnen aan de hand van de uitslag van een mestonderzoek een passend bemestingsadvies geven voor een optimale bemesting en hoogst haalbare productie en opbrengst. 

Bemestingsadvies veehouder

Onze tip? Bemest na snede direct met kunstmest. En 6 dagen nadat u gemaaid heeft, gebruikt u dierlijke mest.

Wenst u meer advies over de toepassing van meststoffen op uw bedrijf? 
Neem dan gerust contact op met een van onze specialisten.