Waar ben je naar op zoek?

Voorkom pensverzuring dankzij speciaal buffercomplex

Wist u dat... Wist u dat...9-4-2018

Een gezonde pens is een voorwaarde voor gezonde koeien met een hoge en efficiënte melkproductie. Maar bij bijvoorbeeld hittestress of bij het voeren van een rantsoen met een hoge VerzuringsIndex (VI) en/of lage HerkauwIndex (HI) kan pensverzuring optreden. U kan dit voorkomen door tijdig Univit Buffer of RumiBuffer in te zetten.

Wat is pensverzuring?

Pensverzuring wordt veroorzaakt door een te lage pens-pH als gevolg van een verstoorde balans tussen de zuurbelasting (VI) en buffercapaciteit (HI) in de pens. Dat gaat vaak gepaard met dunne, slecht verteerde mest en een wisselende melkproductie. Maar pensverzuring kan ook leiden tot een verminderde weerstand en bijgevolg problemen met uiergezondheid, vruchtbaarheid en klauwgezondheid. Daarnaast daalt de rantsoenefficiëntie als gevolg van pensverzuring. Hierdoor kan u economische schade oplopen tot meer dan 250 euro per koe per jaar.

Speciaal buffercomplex

ForFarmers ontwikkelde een speciaal buffercomplex dat beter aansluit bij het patroon van zuurbelasting in de pens, en verwerkt dat buffercomplex in de producten Univit Buffer en RumiBuffer. Deze producten bieden dus een betere bescherming tegen pensverzuring dan alleen natriumbicarbonaat.

  • Univit Buffer is een compleet mineralenmengsel dat ook levende gisten bevat om de pens-pH te stabiliseren en de celwandafbraak te stimuleren.
  • RumiBuffer is een aanvullende buffer dat toegediend kan worden naast een standaard Univit-mineralenmengsel, en is dus makkelijk (tijdelijk) inzetbaar.

Aan het gebruik van beide producten zijn heel wat voordelen verbonden:

  • Langdurige en effectieve buffering van de pens
  • Voorkomt nadelige gevolgen van hittestress
  • Betere diergezondheid en hogere rantsoenefficiëntie