Waar ben je naar op zoek?

Verschil in voersaldo kan oplopen tot meer dan € 50.000

Wist u dat... Wist u dat...21-3-2018

Sinds het wegvallen van het melkquotum is het voersaldo per koe een van de belangrijkste kerngetallen. Zo niet het belangrijkste kerngetal op uw bedrijf. Maar een vraag die velen onder u zich misschien stellen is: “Wat is dat nu eigenlijk, voersaldo?”

Eenvoudig gesteld: uw voersaldo is uw melkopbrengst min voerkosten. Uit boekhoudcijfers blijkt dat het verschil in voersaldo tussen bedrijven onderling meer dan € 1,5 per koe per dag bedraagt. Op een bedrijf met 100 koeien wordt dit dus al snel meer dan € 50.000 op jaarbasis.

Hoe verhoogt u uw voersaldo?

Er zijn verschillende mogelijkheden om dit doel te bereiken. Zo kan u meer melk per koe produceren of melk met hogere gehaltes afleveren aan de melkerij. Uw melkproductie verhogen kan u ook op meerdere manieren realiseren, bijvoorbeeld door meer krachtvoer te verstrekken per koe of door geconcentreerder te voeren. Zo is er Maxima Kwadraat, die inspeelt op de specifieke vraag uit de markt naar een nog geconcentreerder voer om harder te melken met gezonde koeien. Het product is zeer geconcentreerd in energie en eiwit, bevat specifieke vetzuren en heeft een hoog gehalte aan glucogene energie. Dit resulteert niet alleen in hogere producties maar ook in een betere vruchtbaarheid en meer glans op koeien. Maxima Kwadraat is een voer uit het Feed2Milk-assortiment van ForFarmers. Dit assortiment onderscheidt zich door een betere inschatting van de verteringssnelheid van het ruwvoer via NIRS ijklijnen, de introductie van het kengetal MELK (Meer Energie voor Lacterende Koeien) en de specifieke penswerkingsindexen VI (VerzuringsIndex) en HI (HerkauwIndex).