Waar ben je naar op zoek?

Verdroogde maïs: hoe behoudt u zoveel mogelijk opbrengst en voederwaarde?

Tips For Farmers Tips For Farmers17-8-2018

Voor de maïs die er ondanks de recente droogte goed bij staat, geldt hetzelfde als andere jaren: oogst bij een drogestofgehalte tussen 36 en 38% drogestof. Veel lastiger is de vraag wanneer u de verdorde en verdroogde maïs het best kan hakselen. Een antwoord dat van toepassing is op alle situaties, kunnen wij u niet geven maar we geven u een aantal belangrijke punten mee waarmee u rekening kan houden bij het bepalen van het oogstmoment en de behandeling van maïs tijdens en na het inkuilen.

1

Beoordeel per perceel

Bij bedrijven met meerdere percelen kunnen de verschillen tussen die percelen groot zijn. Bij grote verschillen, is het beter niet alles in één keer te kuilen maar per perceel te bekijken wat het beste moment is. 

2

Kolfvorming? Wacht op korrelrijpheid

Heeft de maïs kolfvorming? Wacht dan met hakselen tot de korrels rijp zijn. Daarvoor moeten de bladetages boven de kolf wel voldoende bladgroen hebben en daarmee capaciteit om suikers in zetmeel om te zetten. Oogst wel voordat de kolfloze planten in het perceel extreem verdroogd zijn. 

3

Geen kolven? Oogst bij 28% droge stof

Heeft het gewas nauwelijks of geen kolven? Dan is het raadzaam om te oogsten van zodra de maïs een drogestofpercentage van minimaal 28% heeft bereikt. Daarmee voorkom je perssappen bij het inkuilen en verder verlies van voederwaarde. 

Bij het vaststellen van het drogestofgehalte van stengel en blad is de verkleuring van het blad en de sapstroom in de stengel bepalend. Als u een aantal stengels doorsnijdt en het snijvlak samenknijpt, kan u zien hoe actief de sapstroom is. De verkleuring van het blad wordt uitgedrukt in het aantal bladeren dat nog voor meer dan 50% groen is. De onderstaande tabel toont de relatie tussen hoedanigheid van de stengel en het blad en het drogestofgehalte. 

Tabel 1: De relatie tussen de hoedanigheid van de stengel en het blad en het drogestofgehalte.

Hoedanigheid van blad en stengel

Drogestofgehalte kolfloze maïs

Gehele plant nog groen en er loopt vocht uit de stengel

18%

Plant ¾ groen en stengels zijn nog vochtig

21%

Plant half groen en stengel praktisch droog

24%

Plant ¼ groen en stengel volledig droog

27%

Plant geen groene delen meer (gewas lijkt geheel dood)

30%

4

Goede maïs? Gebruik een inkuilmiddel

Het tekort aan goede maïs maakt behoud van opbrengst en voederwaarde nog belangrijker dan andere jaren! Daarom is het gebruik van een inkuilmiddel dit jaar extra belangrijk. 

SiloSolve®FC heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als hét inkuilmiddel voor uw gras- en maïsoogst. Het heeft een uitstekende werking op het converseringsproces (voorkomen van inkuilverliezen) en het voorkomen van broei bij het uitkuilen. Het resultaat? Smakelijk voer voor uw koeien.  Daarnaast is SiloSolve®FC prima toepasbaar in kuilen met een wat lager (laag) zetmeelgehalte. In planten waar relatief minder zetmeel gevormd wordt, worden suikers in de stengel en het eventuele groene blad opgeslagen. Die suikers zijn een prima energiebron voor de melkzuurbacteriën in SiloSolve®FC en dragen daardoor enorm bij aan een snelle pH-daling en goede conservering. Inzet van dit inkuilmiddel loont dan ook bij maïs vanaf 28% drogestof. 

Zelfs wanneer de maïs aangetast is door builenbrang, iets wat we de laatste dagen steeds meer zien, is het gebruik van SiloSolve®FC sterk aan te bevelen. Het zorgt er namelijk voor dat ook deze maïs goed conserveert en verkleint de kans op schimmels aanzienlijk.