Waar ben je naar op zoek?

Transitiebrok Unique: droogstandsrantsoen met 1 krachtvoer naast ruwvoer

Sectornieuws Sectornieuws15-3-2019

In het kader van een eindwerk rond droogstandsmanagement heeft een studente van de Vives Hogeschool in samenwerking met ForFarmers op ruim 200 melkveebedrijven een onderzoek uitgevoerd rond droogstand. Eén van de belangrijkste conclusies uit deze enquête was dat veel veehouders hun droge koeien best wel extra willen ondersteunen met krachtvoer, maar dat de meeste droogstandsconcepten te moeilijk toepasbaar zijn. Vaak moet er met meerdere groepen droge koeien en verschillende rantsoenen gewerkt worden, wat in de praktijk veelal niet toepasbaar is omwille van bedrijfsgrootte, arbeidsgemak en beschikbare tijd. 

Transitiebrok Unique naast ruwvoer

Om toch aan de behoeftes van veehouders te kunnen voldoen om droge koeien in 1 groep te houden, heeft ForFarmers Transitiebrok Unique ontwikkeld. Het uitganspunt bij de ontwikkeling hiervan was om droogstaande koeien in 1 groep te huisvesten en gedurende de ganse droogstandsperiode met slechts 1 krachtvoer à rato van 2 kg te voeren naast ruwvoer. Transitiebrok Unique is beschikbaar in twee verschillende ruw eiwit niveaus zodat koeien, afhankelijk van het ruwvoerrantsoen, in de close up periode toch over genoeg eiwit beschikken om te zorgen voor voldoende biestproductie. Daarnaast is er extra veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het eiwit vanuit een uitgekiend grondstoffenpatroon om met name de biestkwaliteit te verbeteren.

Verbetering klauwgezondheid, vruchtbaarheid en celgetal

Uit de enquête bleek ook dat 75% van de ondervraagde veehouders klauwgezondheid, uiergezondheid en vruchtbaarheid het belangrijkste verbeterpunt met betrekking tot gezondheid van hun veestapel vinden. Net deze 3 aandachtspunten kunnen in de droogstandsperiode specifiek aangepakt worden. Transitiebrok Unique is om deze reden extra verrijkt met vitamines en mineralen die het immuunsysteem van droge koeien verhogen en op die manier ontstekingen tegengaan. Transitiebrok Unique bevat ook de unieke gistcultuur van ForFarmers waardoor het verstrekte ruwvoer nog beter benut kan worden en de pens stabieler blijft. Om de klauwgezondheid tijdens de droogstand op peil te houden werd er ook biotine toegevoegd.

Op die manier is Transitiebrok Unique volledig uitgebalanceerd qua eiwit, energie en mineralen waardoor u als veehouder slechts 1 product nodig hebt voor de volledige droogstandsperiode naast ruwvoer.

Wil u ook weten wat de voordelen zouden kunnen zijn op uw bedrijf, neem dan vandaag nog contact op!