Waar ben je naar op zoek?

Toch hard melken ondanks lagere ruwvoerkwaliteit?

Wist u dat... Wist u dat...12-10-2018

Ruwvoer is nog steeds de basis voor een goed draaiend rantsoen. De gewonnen ruwvoeders van afgelopen jaar zijn echter van dusdanig verschillende aard dat het echt wel de moeite loont om deze scherp in beeld te hebben, wil men niet geconfronteerd worden met tegenvallende producties en gehaltes. 

Het voorjaar en de zomer van 2018 zullen de geschiedenis ingaan als extreem droog en warm. Het voordeel van deze periode is dat het plannen van veldwerkzaamheden nog nooit zo gemakkelijk was. De nadelen van de droogte en hitte zullen u echter nog veel langer bijblijven. Op veel melkveebedrijven staan immers de ruwvoerhoeveelheden en -kwaliteit sterk onder druk. 

Kwaliteit zomer- en maïskuilen valt tegen

Globaal gezien kan gesteld worden dat de eerste snede van 2018 best een prima voederwaarde heeft, zeker qua energie. Eiwitwaardes van deze eerste snedes variëren vooral in functie van bemestingstijdstip en type meststof. Hier valt vooral op dat gebruikers van Novurea meststoffen gemiddeld gezien hogere eiwitwaardes hebben dan traditionele meststoffen. Dit heeft alles te maken met de vroege werking van dit type meststoffen. Opbrengsten van de eerste snede liggen in de meeste regio's op hetzelfde niveau als vorige jaren.

De kwaliteit en de opbrengst van de tweede snede en de zomerkuilen daarentegen vallen niet mee. Door de aanhoudende droogte in combinatie met extreme temperaturen, is op veel plaatsen het gras in aar geschoten. Dit drukt fors op de voederwaarde van het ingekuilde product waarbij ook de verteringscoëfficiënt van de celwanden behoorlijk tegenvalt. Daarenboven is het drogestofgehalte van deze snedes vrij hoog waardoor de conservering veel minder snel op gang komt. 
Melkzuurbacteriën hebben veel minder suikers omgezet in melkzuur waardoor de pH niet al te diep daalt. Een droog product laat zich ook minder goed aanrijden waardoor vele kuilen extra zuurstof bevatten en hierdoor erg risicovol zijn voor broei. Het gebruik van een conserveringsmiddel zoals SiloSolve®FC helpt dit voorkomen.

Ook in de maïsteelt heeft de droogte zich goed laten voelen. Begin augustus is er op meerdere plaatsen verdroogde maïs gehakseld omdat er zich geen of nauwelijks kolven hebben gevormd. In deze kuilen zit logischerwijs dan ook heel weinig zetmeel. We spreken hier van waardes tussen de 30 en de 100 gram zetmeel per kg DS waar dit normaal vlot boven de 350 gram zetmeel gaat. Het suikergehalte van de maïs ligt wel hoog waarbij waardes tot 150 gram per kg DS gemeten worden. Ook de later gehakselde maïs ligt duidelijk lager in opbrengst en zetmeelwaarde.

Uitgekiende rantsoenstrategie met Feed2Milk

Dit alles vraagt best een uitgekiende rantsoenstrategie waarbij ook het verwachtingspatroon richting productieresultaten op veel bedrijven moet bijgesteld worden. Met behulp van de Feed2Milk kengetallen slaagt ForFarmers erin om van elke kuil de juiste inschatting te maken. Dit resulteert in een voor u voorspelbaar resultaat met gezonde koeien. Bent u benieuwd naar wat dit voor uw bedrijf en situatie kan betekenen en wilt u ook de juiste inschatting maken van uw kuilen en rantsoen? Neem dan vandaag nog contact op met ForFarmers.