Waar ben je naar op zoek?

TERRA+: Meer melk of vlees uit ruwvoer

Sectornieuws Sectornieuws19-5-2021

Met de totaalaanpak TERRA+ wil ForFarmers elke veehouder in staat stellen om meer melk of vlees te produceren uit ruwvoer van eigen bodem en te werken aan de best mogelijke benutting van eigen grond. De TERRA+ aanpak speelt ook sterk in op hoe duurzaam een landbouwbedrijf is.

Wat draagt TERRA+ bij aan een duurzame landbouw?

De TERRA+ aanpak focust op het beperken van de verliezen tijdens de ruwvoerteelt en het zo efficiënt mogelijk gebruik maken van uw eigen grond. TERRA+ kan ook wel gezien worden als de basis voor circulaire landbouw. Het doel is om zoveel mogelijk melk/vlees te produceren met de eigen middelen op een landbouwbedrijf. De circulaire landbouw zien we sterk terugkomen in de 5 schakels van onze TERRA+ aanpak.

1

Bodem

De gezondheid van de bodem is de basis. Hoe is de toestand van de bodem qua zuurtegraad  organische stofgehalte? Welke nutriënten zijn er tekort in onze bodem? Via een grondanalyse krijgen we hier zicht op en kunnen we samen met de landbouwer afstemmen welke stappen er nodig zijn om de bodem in optimale conditie te krijgen.

2

Bemesting

Binnen de ruimte van de wetgeving maken we met onze TERRA+ aanpak een bemestingsadvies per ruwvoerteelt, afgestemd op de behoefte van de bodem en gewassen. De basis voor het bemestingsplan is de mest op het landbouwbedrijf. De eigen mest bevat namelijk waardevolle organische stoffen en is een grondstof die de bodem verrijkt en zorgt voor een goede groei van de gewassen.

3

Het gewas

Via een uitgekiende rassenkeuze in gras en maïs op perceelniveau, op basis van geografische ligging, grondsoort en gebruiksdoel proberen we zo duurzaam mogelijk de beste opbrengsten van onze percelen te halen.

4

In-en uitkuilmanagement

Tijdens een slecht in- en uitkuilmanagement gaat er zo’n 15% van het ruwvoer verloren. Dit is absoluut niet duurzaam en daarom focust onze TERRA+ aanpak op een zo optimaal mogelijk in- en uitkuilmanagement. Hierbij geven we de landbouwers praktische tip hoe ze hun in- en uitkuilmanagement kunnen verbeteren om hun gewonnen ruwvoer zo optimaal te kunnen benutten.

5

Koe en rantsoen

Het doel van TERRA+ is dat er op het landbouwbedrijf ruwvoer wordt geproduceerd dat leidt tot de meest efficiënte melk- of vleesproductie door de koeien. Dit ruwvoer is niet geschikt voor humane consumptie maar via een goede rantsoensamenstelling zetten de koeien dit zo efficiënt mogelijk om naar voedsel dat wel geschikt is voor de mens: melk en vlees.

De TERRA+ aanpak draagt dus met meer melk/vlees uit eigen ruwvoer bij om op de meest duurzame manier voedsel te produceren voor de mens.

Afbeelding: Terra  BE