Waar ben je naar op zoek?

Sturen van robotbezoeken via voer

Sectornieuws Sectornieuws11-4-2019

Koeien die niet uit eigen beweging naar de melkrobot lopen, vormen voor menig melkveehouder een grote bron van ergernis. Om de robot optimaal te benutten, moet men gemiddeld 2,5 tot 3 melkingen per koe per dag realiseren. Naast het koeverkeer en het bedrijfssysteem, speelt vooral voeding een belangrijke rol in het behalen van deze doelstelling. Net daarom is ForFarmers als innovatief veevoerbedrijf continu op zoek naar producten en toevoegingen aan het rantsoen om het loopgedrag van uw koeien te verbeteren.

Op veel robotbedrijven bestaat de mogelijkheid om een vloeistof bij te doseren naast 1 of meerdere soorten droogvoer. Voor deze toepassing ontwikkelde ForFarmers het vloeibare product Propyvitalplus: naast propyleenglycol bevat Propyvitalplus nog extra glycerol en melasse die vanuit hun smakelijkheid koeien extra lokken naar de robot. Recent eigen onderzoek naar de effecten op het loopgedrag tonen een duidelijke verbetering in het aantal robotbezoeken.

Hieronder vindt u de resultaten van een van de deelnemende bedrijven, waarbij het ondermaatse loopgedrag van de vaarzen ergernis opwekte bij de veehouder. Net voor aanvang van de proef toont een RAP-analyse een gemiddelde van 2,5 melkingen en 1,5 weigeringen voor de 28 aanwezige vaarzen op het bedrijf. (zie grafiek hieronder)

Afbeelding: grafiek belang van voer voor robot

Nadat we gedurende 1 week Propyvital plus toegediend hadden aan een dagdosering van 200 ml/ dier/dag, werd een nieuwe analyse gemaakt. Deze nieuwe RAP-analyse toont een overduidelijk verschil in melkingen en weigeringen: Het aantal melkingen steeg naar 2,6 melkingen en het aantal weigeringen nam toe tot 2,0. Deze toename in bezoeken en weigeringen resulteerde in een gemiddelde productiestijging van 0,4 liter bij de vaarzengroep op het bedrijf. Opvallend was echter de forse toename in het aantal bezoeken bij de pas gekalfde vaarzen tot 60 dagen in lactatie. De gemiddelde productie bij deze groep dieren nam zelfs toe met 0,9 liter/dag als gevolg van 27% meer robotbezoeken bij een gelijkblijvend basisrantsoen en krachtvoerverstrekking in de robot.

Hieronder ziet u de toename aan melkingen in de vaarzengroep.

Afbeelding: grafiek 1 belang van voer voor robot

Het totaal aantal robotbezoeken nam gedurende de proefperiode toe met gemiddeld 18%.

Wilt u ook graag de mogelijkheden kennen om het aantal robotbezoeken op uw bedrijf te laten stijgen, neem dan vandaag nog contact met ForFarmers. Onze robotspecialisten kunnen in samenspraak met de voedingsdeskundige de best passende strategie uitwerken voor uw bedrijf.