Waar ben je naar op zoek?

Speelt u al in op de gewijzigde melkprijsberekening?

Sectornieuws Sectornieuws16-3-2018

Sinds 1 februari is de verhouding vet-eiwitwaarde bij een aantal Belgische zuivelverwerkers gewijzigd naar 50/50. Nu vet dus weer aan extra waardering krijgt, is het logisch dat u hier als onderneming ook wilt op inspelen. Er zijn verschillende manier waarop u dat kan doen. 

Hard melken met gezonde koeien

U realiseert de gemakkelijkste vetstijging als u meer liters per koe per dag produceert. Als veehouder wordt u immers niet betaald op gehaltes in de melk maar op geproduceerde kilogrammen vet en eiwit. Met de Feed2Milk kengetallen beschikt uw ForFarmers melkveespecialist over een aantal unieke troeven om uw koeien op een gezonde manier extra melk te laten produceren. 

Afbeelding: Cirkel F2M voor in presentatie

Pensbestendige vetten

Afbeelding: Protiboost

Daarnaast heeft ForFarmers na het wegvallen van het melkquotum pensbestendige vetten geïntroduceerd om extra grammen vet en eiwit uit uw koeien te halen. De keuze van type vet is volledig afhankelijk van het rantsoen dat uw koeien voorgeschoteld krijgen en de doelstellingen die u wil realiseren. Zijn dat extra liters, dan zal de keuze van type vet eerder gaan naar een calcium zeep of een gehard vet. Terwijl een gefractioneerd vet eerder het vetgehalte in de melk laat stijgen. Via onze speciaal ontwikkelde rekentool kan u zelf zeer eenvoudig doorrekenen wat pensbestendige vetten kunnen betekenen op uw bedrijf.
Naast pensbestendige vetten heeft ForFarmers al eerder een heel specifiek grondstoffenmengsel geïntroduceerd om in de mengwagen te voeren. ProtiBoost zet het verstrekte voereiwit zeer efficiënt om naar melkeiwit en resulteert binnen de 48 uur in een stijging van zowel vet als eiwit bij gelijkblijvende tot licht dalende producties.

Astro Assortiment

Zowel Protiboost als pensbestendige vetten zijn echter enkel toepasbaar in de voermengwagen. Om veehouders met andere voersystemen de kans te geven om extra kilogrammen vet en eiwit te produceren, is bij de introductie van het Feed2Milk krachtvoerassortiment een reeks evenwichtige voeders ontwikkeld met extra vet erin. Door gebruik te maken van de Astro krachtvoeders stapt u over van een glucogeen rantsoen naar een ketogeen rantsoen wat resulteert in een hogere melkvetproductie (liters x vet%).

Alle facetten moeten kloppen

Bij het lezen van dit artikel zou u misschien kunnen concluderen dat gehaltes produceren dus eigenlijk puur het vinden is van het juiste optimum tussen de verschillende voedermiddelen op uw bedrijf. Het is echter in eerste instantie van absolute noodzaak dat alle facetten kloppen binnen uw bedrijfsvoering. Daarbij mag u vooral niet vergeten goed ruwvoer te winnen. Later maaien levert zeker meer ruwe celstof op en extra ruwe celstof levert weliswaar hogere gehaltes op. Maar te veel ruwe celstof zorgt ook onmiddellijk voor een productiedaling waardoor er uiteindelijk minder grammen vet en eiwit geproduceerd worden. Naast ruwvoer speelt ook de transitieperiode een cruciale rol in het realiseren van uw doelstellingen om extra nuttige materie te produceren.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden op uw bedrijf om vandaag nog in te spelen op de gewijzigde melkprijsbepaling? Contacteer ons.