Waar ben je naar op zoek?

Slinkende ruwvoervoorraad? Wij helpen u verder!

Seizoensnieuws Seizoensnieuws18-7-2018

Net nu de melkprijzen aan het stijgen zijn en dat veehouders hard willen melken om hun cashflow weer positief te krijgen, kampen velen met slinkende ruwvoervoorraden. De droogte slaat namelijk hard toe: het gras is overal volledig op en ook de maïs lijdt onder de droogte. Dat wil zeggen dat u nu al moet kijken hoe u deze ruwvoertekorten kan opvangen. 

Veel bedrijven hebben intussen de eerste snede van 2019 al open gemaakt of plannen dit eerstdaags te doen. Veehouders die beweiden of jongvee buiten hebben lopen, dienen fors bij te voeren omdat het vers grasaanbod en de kwaliteit van dat verse gras ondermaats zijn. Daarnaast zijn het aanbod en de leverbaarheid van een aantal bijproducten op dit moment eerder beperkt, en ook voor de komende maanden moeilijk te voorspellen. Het is daarom van het grootste belang om tijdig uw (ruwvoer)voorraden te bepalen en een aangepaste strategie te kiezen waarmee u mogelijke tekorten tijdig opvangt. 

ForFarmers heeft vanuit zijn Total Feed Business-aanpak meerdere mogelijkheden om op uw bedrijf de passende oplossing te bieden.

Afbeelding: MG_2082

Jongvee op stro en krachtvoer

Als bedrijven kampen met ruwvoertekorten, wordt vaak eerst ruwvoer bespaard bij het jongvee. Met Vita Compleet kunnen kalveren tot 6 maanden probleemloos opgefokt worden met alleen krachtvoer, stro en of hooi ad lib naast water. Beschikt u niet over kwalitatief goed hooi of stro? Of kiest u eerder voor arbeidsgemak? Dan heeft ForFarmers daar met Vita Comfort de passende oplossing voor. Dit all-in-one mengsel voor kalveren tot 5 à 6 maanden voorziet uw kalveren van een gehakseld stro-krachtvoer-melasse mengsel om ad lib naast water te verstrekken. Ook ouder jongvee doet het perfect op een systeem van enkel krachtvoer en stro. Met Junior Compleet heeft ForFarmers namelijk een krachtvoer samengesteld dat zijn degelijkheid bewezen heeft op tientallen bedrijven, met groeiresultaten van meer dan 1 kg groei per dag. 

Droge koeien

U kan ook ruwvoer besparen door droge koeien op een rantsoen van stro en krachtvoer te zetten. Met Droogstand Compleet naast vers smakelijk stro ad lib kan u droge koeien zeer goed voeren op een heel eenvoudige manier. De beste resultaten met dit systeem worden gehaalt door het krachtvoer via een voercomputer te verstrakken of driemaal daags aan het voerhek. 

Ruwvezelmix of liever ‘plus’ voeren (korrel)?

Ook bij melkgevende dieren kan u een deel van het ruwvoer vervangen door een grof gemalen grondstoffenmengsel. Met ruwvezelmix brengt u zowel energie, eiwit als ruwe celstof aan. Deze mix zorgt vanuit zijn specifieke samenstelling ook voor een veilige penswerking, waardoor er tot 5 kg van verstrekt kan worden. 1 kg ruwvezelmix komt overeen met ongeveer 3 kg maïs- en/of graskuil. Bij vervanging van maïskuil is het wel aangewezen om voldoende aandacht te schenken aan het zetmeelniveau van het rantsoen om productie en gehaltes niet onder druk te zetten. Daarnaast kan u in functie van uw specifieke doelstelling overstappen naar grondstoffenmengsels op maat. 

Maar er wordt ook steeds vaker gekozen voor het bijvoeren van een korrel in de automaat. Dit biedt het voordeel dat u langs de ene kant nog meer ruwvoer kan besparen. Bovendien kan u het krachtvoer ook voederen in functie van de productie van de koeien. Onze 'Plus'-lijn wordt hiervoor steeds vaker succesvol ingezet. 

Total Feed Business

ForFarmers beschikt met DML over een afdeling die enkelvoudige droge bijproducten aanbiedt. Dit breidt uw mogelijkheden om een geschikt alternatief voor uw situatie te vinden, aanzienlijk uit. De ForFarmers specialist houdt hierbij altijd rekening met de actuele voederwaardeprijzen zodat de gekozen oplossing niet alleen technisch maar ook financieel het beste rendement oplevert voor uw bedrijf.