Waar ben je naar op zoek?

SiloSolve®FC, hét allround inkuilmiddel: 10+1 gratis!

Sectornieuws Sectornieuws22-1-2020

ForFarmers introduceerde in 2017 met SiloSolve®FC het eerste inkuilmiddel dat bewezen succesvol is bij zowel het voorkomen van broei als het verlagen van conserveringsverliezen. De praktijk laat steeds weer zien dat met SiloSolve®FC behandelde kuilen veel koeler zijn dan onbehandelde kuilen en ruim vier keer langer bestand blijven tegen broei.

Tot en met 31 oktober 2020 krijgt u bij de aankoop van 10 zakjes SiloSolve®FC het 11de zakje gratis. Voor meer informatie of bestellingen, kunt u steeds contact opnemen met uw specialist of accountmanager. U kunt ook meteen contact opnemen met onze besteldienst via bestel-commande@forfarmers.eu of via +32 (0)51 31 10 54.

Bewezen succesvol inkuilmiddel

Afbeelding: p 7 Foto Oscar en Petra Hoogenraad

Oscar en Petra Hoogenraad hebben in het Waalse Arsimont een bedrijf met 120 melkkoeien. Ze halen volgens de boekhoudkundige cijfers 5500 liter melk uit eigen ruwvoer en daar zijn ze trots op.

Oscar heeft de afgelopen 10 jaar verschillende inkuilmiddelen geprobeerd. Sinds 2016 gebruikt de melkveehouder de kuilverbeteraar SiloSolve®FC in al zijn gras- en maïskuilen. SiloSolve®FC is het enige inkuilmiddel dat van het begin tot aan het einde van de kuil voor 100 % werkt en de kuilen volledig fris houdt. Veel melk uit eigen ruwvoer is de beste manier om de kostprijs per liter melk laag te houden. Inkuilmiddel SiloSolve®FC draagt daaraan bij. “We hebben geen conserveringsverliezen, nooit last van broei en de kuil is altijd fris en smakelijk. Het is gewoon een heel rendabele investering.”

“De basis voor een goede conservering van een kuil is dat het product goed aangereden wordt, eigenlijk zo vast als beton”, stelt Oscar. “Het toevoegen van een inkuilmiddel als SiloSolve®FC heeft dan zeker toegevoegde waarde. In onze ogen is het een stukje verzekering waarmee je ervoor zorgt dat de kuil goed blijft.”

De loonwerker met wie ze altijd goede afspraken hebben, is goed uitgerust om SiloSolve®FC eenvoudig toe te passen. Een groot voordeel is dat je met SiloSolve®FC slechts één middel nodig hebt voor gras en maïs. En het werkt bij zowel natte als droge kuilen.

Wat Oscar betreft, kadert de keuze voor het gebruik van een inkuilmiddel in een structurele, langetermijnvisie. “Eigenlijk is het een beslissing die je al voor het groeiseizoen neemt. Je stopt als melkveehouder een enorme voederwaarde in jouw kuilen, het gaat al snel om duizenden euro’s. Die voederwaarde wil je dan ook wel zo goed mogelijk benutten.”

Afbeelding: Foto Yves Gericke voerhek met witblauw

Het gespecialiseerde witblauw fokbedrijf van Yves Gericke koos er in 2018 voor het eerst voor om SiloSolve®FC toe te passen in de maïskuil. Dit bedrijf uit Wuustwezel omvat 180 à 190 witblauwdieren en telt jaarlijks een 80-tal kalvingen. Bovendien heeft het bedrijf een teeltoppervlak van ongeveer 53 ha.

“De teelten silomaïs en voordroogkuil vormen grotendeels het ruwvoederrantsoen op ons bedrijf en door het gebruik van SiloSolve®FC kan de bewaring van de kuil worden gegarandeerd. Ook opwarming van de kuil door broei in de zomer en de daarbij horende opname- en bewaarverliezen worden vermeden”, verduidelijkt Yves. Op dit vleesveebedrijf is diergezondheid een belangrijk item en voornamelijk voor drachtige zoogkoeien blijft, dankzij SiloSolve®FC, het ruwvoeder op die manier gevrijwaard van schadelijke gisten en schimmels. “Een goede bewaring begint bij een goed inkuilproces", besluit vleesveehouder Yves Gericke.

Afbeelding: p 11 testimonial Kris Claes

Kris en Sandy Claes runnen samen in het Kempense Dessel een melkveebedrijf van 240 koeien en hebben bovendien ook een kippenbedrijf. In 2014 bouwden ze een nieuwe serrestal met vier robots en een automatisch voersysteem.

“Sinds 2 jaar gebruiken we het inkuilmiddel SiloSolve®FC in onze graskuilen. De reden hiervoor is een betere inkuilkwaliteit. Na het uitkuilen hebben we geen last meer van broei. We hebben een voorraadkeuken, zodat het voer na 4 of 5 dagen nog 100% fris blijft. De kuil is na toevoeging van SiloSolve®FC opvallend koel en blijft ook koel. Goed ruwvoer, goed conserveren en broei voorkomen zijn de basisvoorwaarden voor gezonde koeien en extra melk”, legt Kris uit. “Ik heb de afgelopen 10 jaar verschillende inkuilmiddelen geprobeerd. SiloSolve®FC is het enige middel dat van begin tot aan het einde van de kuil voor 200% werkt. Na positieve ervaringen met SiloSolve®FC in de graskuilen, hebben we het dit najaar ook gebruikt in heel onze maïskuil uitgezonderd de onderste meter”, besluit Kris.