Waar ben je naar op zoek?

Ruwvoervoorraad blijft onder druk staan

Sectornieuws Sectornieuws14-7-2020

2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als een zeer droog voorjaar waarin de grondwaterreserves fors geslonken zijn. Als gevolg van de droogte is er overal minder gras gemaaid en ook de maïsopbrengsten lagen in veel gevallen minder hoog. Bij de aanvang van het groeiseizoen in 2020 stellen we vast dat deze grondwaterreserves niet aangevuld geraakt zijn tijdens de voorbije wintermaanden en dus nog steeds historisch laag staan. Dit zal dan ook gevolgen met zich meebrengen voor de ruwvoeropbrengsten op uw bedrijf in de komende periode. Zo zien we op dit moment al meerdere veehouders die gestart zijn met het voeren van de 1ste snede 2020 in combinatie met het verminderen van het aandeel maïs in hun rantsoen.

Andere veehouders zoeken hun toevlucht in de aankoop en het gebruik van bijproducten. Deze zijn echter ook schaars en relatief duur op dit moment. Een andere optie is uiteraard om ruwvoer aan te kopen bij mogelijks stoppende veehouders. Bedenk hierbij wel dat je steeds opnieuw dient in te kuilen, wat extra werk en bewaarverliezen met zich meebrengt. De kwaliteit van deze aangekochte ruwvoeders valt in veel gevallen ook tegen, waardoor uw technisch resultaat zwaar onder druk kan komen te staan.

Ruwvezelmix en Ruwvezelbrok: scherp geprijsde ruwvoervervangers

Om in te spelen op de krappe ruwvoersituatie heeft ForFarmers een aantal producten in haar assortiment die zowel technisch als economisch interessant zijn: Ruwvezelmix en Ruwvezelbrok.

Ruwvezelmix is een smakelijk, grof gemalen grondstofmengsel waarmee u op een gemakkelijke en veilige manier ruwvoer kunt vervangen. Ruwvezelmix wordt via de mengwagen in het basisrantsoen gemengd.

Ruwvezelbrok is de tegenhanger in korrelvorm. Dit voer kan zeer makkelijk verstrekt worden in de krachtvoerautomaat of als topdressing aan het voerhek.

Van zowel de Ruwvezelmix als de Ruwvezelbrok kunt u al snel 2 tot 4 kg DS aan ruwvoer vervangen in rantsoenen van zowel melkgevende als droge koeien. Vanuit hun specifieke samenstelling kan je beide producten ook perfect inzetten in jongvee- en vleesveerantsoen en zelfs bij melkgeiten. 1 kg van deze voeders komt overeen met ongeveer 3 kg DS uit maïs en 2 kg graskuil van ongeveer 40% DS. Bij vervanging van maïskuil is het wel aangewezen om voldoende aandacht te schenken aan het zetmeelniveau van uw rantsoen om productie en gehalten in de melk niet onder druk te zetten. Beide producten kunnen door hun samenstelling aan een scherpe prijs aangeboden worden en zijn het hele jaar door beschikbaar.

 

Tijdig starten aangewezen

Ruwvezelmix en Ruwvezelbrok zijn zeer flexibele oplossingen om een nijpend ruwvoertekort op te vangen. Je begint en stopt ermee wanneer u dat wilt. Het beste is echter om tijdig een stalbalans op te maken, zodat u een zicht heeft op de hoeveelheid ruwvoer die u nog heeft: als uit deze stalbalans blijkt dat er tekorten dreigen te ontstaan, kunt u beter tijdig beginnen met een deel van het ruwvoer te vervangen. Het is immers beter om gedurende een langere periode een deel van het ruwvoer te vervangen, dan plots een gans rantsoen om te gooien: grote rantsoenschommelingen geven immers een grote druk op technische resultaten bij uw dieren.

Wilt u meer weten over het gebruik van Ruwvezelmix en of Ruwvezelbrok voor uw specifieke situatie? Neem dan vandaag nog contact op met ForFarmers.

Afbeelding: Lege silo