Waar ben je naar op zoek?

Ruwvoeders vragen dit jaar niet alleen een uitgekiende rantsoenberekening maar ook een aantal toevoegingen

Sectornieuws Sectornieuws24-1-2022
Afbeelding: 160424THI017

Ruwvoer is nog steeds de basis voor een goed draaiend rantsoen. De gewonnen ruwvoeders van afgelopen jaar zijn echter zeer verschillend dat het echt wel de moeite loont om deze goed in beeld te hebben. Al te vaak zien we vandaag immers dat er minder vlot gemolken wordt.

1° snedes van snel naar traag

De verschillen in resultaten tussen de voorjaarskuilen van 2021 zijn enorm groot en erg afhankelijk van het maaimoment. De kuilen die gemaaid zijn in de periode einde april tot begin mei kenmerken zich allen door een hoge voederwaarde. Deze kuilen zijn gemiddeld iets natter, wisselend in eiwit en bevatten recordwaardes in suikers. Gevolg hiervan is dat de passagesnelheid van deze kuilen erg hoog ligt en bij een niet aangepast rantsoen pensverzuring vaak een gevolg is.

Vanaf begin mei was er veel meer neerslag en minder zon waardoor het droge stof percentage van de in deze periode gemaaide kuilen heel wat minder is. De totale opbrengsten daarentegen zijn in deze periode wel flink toegenomen. Deze kuilen kenmerken zich allen door een laag suikergehalte en een vrij hoge verzuringsindex. Er is echter wel vlot te melken op dit type kuilen op voorwaarde dat er voldoende droge producten in het rantsoen opgenomen worden.

1° snedes van einde mei kenmerken zich allen door hoge NDF en ADL fracties waardoor de passagesnelheid enorm afneemt. Deze trage kuilen dienen dus extra gecompenseerd te worden met snelle energie en eiwit in het rantsoen wil men vlot kunnen melken.

Lagere voederwaarde van zomerkuilen

Zomerkuilen ( 2° en 3° snedes ) van 2021 zijn gemaaid na een overwegend natte periode waarbij de groei - omstandigheden voor het gras ideaal waren maar de maai – omstandigheden  voor u als veehouder verre van ideaal. Dit resulteert veelal in kuilen met een hoge ruwe celstoffractie en lager in energie en eiwit. Deze kuilen zitten daarnaast veelal laag in verteringscoëfficiënt van celwanden waardoor het echt wel moeilijker te melken is zonder extra correctie op energie en eiwitvlak.

Afbeelding: DSC_0215 - geknipt

Globaal gezien goede maïsopbrengsten

Maïsopbrengsten van 2021 liggen globaal gezien een stuk beter dan de voorgaande jaren. De verhouding kolf – plant ligt hoger waardoor gemiddeld gezien de voederwaarde niet tegenvalt. Door verschillen in zetmeel dienen bepaalde rantsoenen wel extra gecorrigeerd te worden om productie en gehaltes in de melk niet onder druk te zetten.

RumaxX in combinatie met F2M kengetallen als sturingsmiddel

Met behulp van de F2M kengetallen slaagt ForFarmers erin om van elke kuil de juiste inschatting te maken. Dit resulteert in een voor u  voorspelbaar resultaat met gezonde koeien. Daarnaast beschikt ForFarmers met RumaxX over een uniek additief dat de verteerbaarheid van uw rantsoen maximaal verbetert waardoor koeien extra liters kunnen produceren.

Meer weten?

Bent u na het lezen van dit artikel nieuwgierig geworden naar wat RumaxX voor u zou kunnen betekenen en wilt u ook de juiste inschatting maken van uw kuilen en rantsoen, neem dan vandaag nog contact op met ForFarmers.