Waar ben je naar op zoek?

Omgaan met lang gras

Advies van onze specialist Advies van onze specialist29-1-2019

Door de zachte temperaturen afgelopen najaar en afgelopen winter staat op veel percelen behoorlijk lang gras. Hier vindt u enkele tips om zo goed mogelijk zorg te dragen voor uw percelen.

Bemesting
Indien de omstandigheden het toelaten, bemest dan uw maaipercelen met drijfmest zodra de grasgroei op gang komt. Door mest te verdunnen met water is het eenvoudiger om de mest tussen het gras te krijgen (en niet gewoon op het gras te leggen). Bovendien valt de mest sneller uiteen na een regenbui en blijft het gras smakelijk. Houd wel rekening met de totale mestgift per hectare. De hoeveelheid nutriënten (NPK) wordt flink verdund met water.

Geen drijfmest mogelijk

Op nieuw ingezaaide graspercelen is drijfmest meestal niet mogelijk. Zodra het gras begint te groeien (vanaf 6 °C) ‘schreeuwt’ het om mest. Wanneer uw Italiaans raaigras te lang staat of uw nieuw ingezaaide weidepercelen niet geschikt zijn om de drijfmest uit te rijden, kunt u ook overwegen om op deze percelen kunstmest te rijden in plaats van drijfmest. Met Novurea+S of Novurea Max (bij een tekort aan kali) kunt u vroeg strooien, zónder verlies door uitspoeling.

The Future Of Farming logo