Waar ben je naar op zoek?

Nieuw assortiment melkvee voeders

Sectornieuws Sectornieuws9-1-2023

Er is een enorme evolutie aan de gang in de melkveesector. De markt verandert momenteel zeer snel. Als melkveehouder moet je je continu aanpassen. Ook ForFarmers denkt hierin mee. Daarom lanceren we nu een gamma melkveevoeders die meer dan ooit inspeelt op de huidige marktvragen van de melkveehouders. 

Rendement melkveehouders vertrekpunt van nieuw assortiment ForFarmers

Afbeelding: F2M Star products graphic - aangepast

Met de introductie van een nieuw, compact en overzichtelijk assortiment melkveevoeders zet ForFarmers een volgende stap om het rendement van melkveehouders verder te verbeteren. Het nieuwe assortiment is naast sturing op hoge gehalten nog sterker gericht op verbetering van de voerefficiëntie en meer melk uit eigen ruwvoer. Dankzij een efficiëntere productie van het nieuwe assortiment worden de voerprijzen ook gunstiger. Deze vernieuwde aanpak leidt daarmee direct tot een beter rendement voor de melkveehouder.  

Geloof in de toekomst leidt tot efficiënte investeringen en gunstigere voerprijzen

In het DNA van ForFarmers zit de drive om continu te verbeteren en zo de uitdagingen binnen de markt op een proactieve en succesvolle manier aan te pakken. ForFarmers staat voor een gezonde toekomst van de agrarische sector en dat op de meest duurzame, kwaliteitsvolle en kostenefficiënte manier. Voor en samen met de boeren, zoals ze van ons gewoon zijn.  

Uit die constante aandacht voor kwaliteit, duurzaamheid, teamwork en kostenefficiëntie volgt ook de beslissing om onze productie-eenheid in Izegem uit te breiden en aan te passen aan de huidige en toekomstige noden. Door deze uitbreiding van de opslagcapaciteit in combinatie met de optimalisatie van het machinepark wordt de productie van rundvee- en varkensvoeders op 1 site, Izegem, gerealiseerd.  

Goedkoper produceren en kostenefficiënt werken komt zeker onze klanten, de boeren ten goede.

Luc Augustyns, Commercieel Manager Herkauwers

Luc Augustyns
“Het nieuwe assortiment geeft lagere productiekosten en dat gaat de veehouder terugzien. De voerprijzen van de nieuwe voeders zijn gunstiger en dragen derhalve bij aan een beter rendement op het boerenerf.”  

Beter uitgebalanceerd basisrantsoen de sleutel

Het nog beter uitbalanceren van het basisrantsoen is de sleutel tot een betere (ruw)voerbenutting. Dit wordt naar de toekomst toe nog belangrijker. Een maximale benutting van eigen ruwvoer is immers niet alleen goed voor de portemonnee, maar kan tevens een belangrijke bijdrage leveren aan het verlagen van de uitstoot van ammoniak en CO₂. Het nieuwe assortiment van ForFarmers biedt meer en betere sturingsmogelijkheden om het basisrantsoen te corrigeren. De correctievoeders zijn vernieuwd in samenstelling met meer variatie in energie en eiwit, zodat deze nog beter aansluiten bij de verschillende ruwvoerkwaliteiten en daarmee in alle bedrijfssituaties goed toepasbaar zijn.

Nog beter loopgedrag op de melkrobot

Alle voeders uit het nieuwe assortiment zijn ook geschikt voor bedrijven met een melkrobot, daarbij zijn twee voeders met extra eisen op smakelijkheid toegevoegd: RoboLac en RoboLac Gluco. Deze voeders stimuleren het loopgedrag op de melkrobot. Dit vermindert het aantal ophaalkoeien en zorgt dus voor meer arbeidsgemak.  

Onze grote sterkte zit in het ontwikkelen en produceren van meng- en aanvullende voeders in de vorm van Total Feed oplossingen. Met als gegarandeerd resultaat: een beter rendement en een gezonde veestapel.  

Want stappen zetten, dat doen we gewoon samen!