Waar ben je naar op zoek?

Neem de juiste acties bij een lage melkprijs!

Sectornieuws Sectornieuws6-7-2020

Sinds enige tijd hebben we opnieuw te kampen met een lage melkprijs. Er is echter heel wat gebeurd de laatste tijd. Denk maar aan de coronacrisis en de lockdown die een invloed gehad hebben op de volledige voedselketen. Bovendien hebben de historisch lage olieprijzen de prijs van melkpoeder onderuit gehaald. Kortom; allemaal zaken waar we niet rechtstreeks een invloed op hebben.

Hoe moeten we hierop reageren?

Afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt, is het belangrijk om de juiste oplossing te vinden. Wat wel zeker is: bedrijven met goede resultaten moeten dat volhouden door hun technische cijfers te blijven optimaliseren, meer bepaald het voersaldo per koe!

Om dat te kunnen, moet u uiteraard uw technische resultaten kennen. Wat is de rantsoenkost per liter, per koe en per dag? Wanneer bereikt u het break-even punt bij een koe? Twijfel niet om hierover met uw accountmanager te spreken. Hij of zij kan u helpen om al deze cijfers te berekenen en te bespreken. Hij of zij zal vervolgens aantonen dat het niet volstaat om uw rantsoenkost te kennen, maar dat het ook belangrijk is om de opbrengst per koe te weten!

Uw accountmanager zoekt samen met u naar verschillende mogelijkheden om zoveel mogelijk melk in de tank te krijgen. Indien u hier geen aandacht aan besteedt, loopt u het risico om minder opbrengsten te hebben. Het is belangrijk om de focus te leggen op het voersaldo per koe en niet op de kostprijs per kg melk. “We moeten ons uit de crisis melken en niet in de crisis voeren.” De nutritionele behoeftes van een koe zijn namelijk niet afhankelijk van de melkprijs!

Het is belangrijk om uw vers gekalfde koeien te ondersteunen om zo de opstart van de lactatie te optimaliseren en vervolgens een goede melkpersistentie te verkrijgen.

Om dat te bereiken, heeft u goed ruwvoeder nodig. Investeer bijvoorbeeld in SiloSolve®FC om zeker te zijn van de best mogelijke conservatie en om verliezen door broei te vermijden nadat u de silo geopend heeft.

Tot slot: vergeet uw droogstaande koeien niet, want die zorgen voor de melk van morgen.

The Future Of Farming logo