Waar ben je naar op zoek?

MilkPower: extra melk met bewezen rendement

Sectornieuws Sectornieuws9-4-2018

Na het wegvallen van het melkquotum zijn meerdere melkveehouders een nieuwe weg ingeslagen. De grootste uitdaging na het afschaffen van het quotum is om een zo hoog mogelijk rendement per koe te behalen, uitgedrukt in voersaldo per koe per dag. Hiervoor ontwikkelde ForFarmers MilkPower, dat zorgt voor een verhoogde melkproductie met een hoger vetgehalte.

Twee studenten van de Hogescool Vives, campus Roeselare (Agro- en biotechnologie) startten, in het kader van een afstudeeropdracht, een wetenschappelijk onderzoek op. Daarvoor selecteerden ze 18 bedrijven over heel België, met een bedrijfsgrootte van 50 tot 200 melkkoeien. De melkproductie bij de deelnemende bedrijven ligt tussen de 22 en 38 liter per koe per dag. Door bij dit onderzoek zoveel mogelijk bedrijven en een verscheidenheid aan bedrijven te betrekken, is de betrouwbaarheid van de proef zeer hoog.

In totaal kregen 1700 melkkoeien gedurende een maand 300 gram MilkPower per dag. Na het analyseren van de gegevens (zie grafieken) stelden de studenten vast dat de gemiddelde meeropbrengst 0,12 euro per koe per dag is. Deze meeropbrengst werd gerealiseerd door een stijging van 1,23 liter per koe per dag en een stijging van het vetgehalte met 0,8° vet. De kostprijs van MilkPower is hier uiteraard al van afgetrokken. Voor een bedrijf met 100 koeien betekent dit dus een extra rendement van 4380 euro op jaarbasis.

Bij de 25 procent beste resultaten werd zelfs een meeropbrengst van 0,54 euro per koe per dag waargenomen, als beste resultaat een stijging van 2,46 liter per koe per dag en 0,38° vet. Voor een bedrijf met wederom 100 koeien is dat dus een extra rendement van 19.710 euro op jaarbasis.
Bij de 25 procent bedrijven met de minst goede resultaten in de proef werd toch nog een stijging van 0,92° vet waargenomen en het aantal liter melk steeg met 0,07 liter per koe per dag.

Afbeelding: MilkPower
The Future Of Farming logo