Waar ben je naar op zoek?

Melk€fficiënt robotmelken

Sectornieuws Sectornieuws21-3-2018

Groeien is niet zo evident op een robotbedrijf. Maar als u gaat optimaliseren: welk proces pakt u dan eerst aan? Het is niet eenvoudig om de juiste keuze te maken. En voor ieder bedrijf en iedere situatie is dat ook weer anders. Om te achterhalen wat voor u de beste keuze is, heeft ForFarmers een programma ontwikkeld dat u op een snelle en eenvoudige manier inzicht geeft welke de meest interessante optie is in uw situatie: Melk€fficiënt!

Wat is Melk€fficiënt?

Melk€fficiënt is een totaalaanpak voor melkveebedrijven waarbij veehouders worden ondersteund in het maken van de juiste strategische keuzes. Daarnaast wordt de veehouder ook geholpen met het realiseren van deze doelstellingen. Zo is het mogelijk om efficiënter te produceren en een maximaal voersaldo te halen.

Afbeelding: 5_Cirkel Melkefficient

Hoe werkt Melk€fficiënt?

We focussen ons op de processen die we zelf in de hand hebben. Zo onderscheiden we op een melkveebedrijf drie grote processen: melken, jongveeopfok en ruwvoerteelt. We brengen de resultaten en verbetermogelijkheden per onderdeel in kaart. Dit geeft u als veehouder onmiddellijk een correcte weergave van hoeveel extra voersaldo er mogelijk te behalen is. Op basis van deze resultaten kan u uw voorkeur bepalen en stellen we een praktisch plan op om deze doelstellingen te realiseren. Kortom, Melk€fficiënt maakt van elk proces een succes!

Wat betekent Melk€fficiënt voor u?

Melk€fficiënt geeft u in een oogopslag een beeld van de verbetermogelijkheden. Zie voorbeeld in bovenstaande grafiek. Dit creëert voor u rust en duidelijkheid omdat u direct weet dat u de juiste en goed onderbouwde keuzes gemaakt heeft voor u en uw bedrijf. Dit resulteert uiteindelijk in een betere efficiëntie, een hoger voersaldo en meer werkplezier.

Welke processen worden aangepakt?

Om het melkproces snel in beeld te hebben en verder te optimaliseren, ontwikkelde ForFarmers voor robotbedrijven een heel interessante tool: het Robot Analyse Programma. Met het resultaat uit het Melk€fficiënt Analyse Programma heeft u al de juiste keuzes kunnen maken. Om het praktisch plan op te stellen, werken we met onze concepten.

 1. Feed2Milk
  Op basis van de Feed2Milk-check, de voersaldocalculator en de robotscan stellen we een plan van aanpak op. Dit zal u helpen om de beoogde doelstellingen te halen: van meer melk per robot tot een hogere rantsoenefficiëntie. Het resultaat is in elk geval een hoger saldo.
 2. Transitie
  Zijn vruchtbaarheid of de opstart van koeien in de nieuwe lactatie een van de verbeterpunten? Dan kunnen we aan de hand van de transitiecheck een praktische aanpak bedenken. Ook dit zal u helpen om uw resultaten verder te verbeteren.
 3. Vita
  De ‘Vita start beter check’ helpt u om tot een succesvolle en eenvoudige opfok te komen. Het zal de afkalfleeftijd van uw vaarzen verlagen, maar nog belangrijker: de vaarzen zullen het gewenste gewicht hebben bij afkalven en meer melk produceren vanaf de eerste lactatie. Ook dit proces haalt het saldo op uw bedrijf aanzienlijk naar omhoog.
 4. Terra+
  Met de ruwvoerscan en een bemestingsplan op maat hebben we tot slot alle wapens in huis om u te laten slagen in uw opzet: meer droge stofopbrengst en kwalitatiever ruwvoer telen per hectare. Dit betekent voor u in de eerste plaats minder ruwvoertekort en vooral ook een beter voersaldo.

 

Afbeelding: Terra BE
The Future Of Farming logo