Waar ben je naar op zoek?

Ruwvoer is van zeer groot belang

Advies van onze specialist Advies van onze specialist9-3-2021

Het produceren van goed ruwvoer was dit jaar een hele opgave en allesbehalve goedkoop. Maar de  krachtvoerkosten zijn het afgelopen jaar harder gestegen als de teeltkosten. Met de stijgende krachtvoerprijzen loont het dus om hard te melken van eigen ruwvoer. Dit is een goede manier om de hoge melkprijs optimaal te benutten zonder te veel last te hebben van de gestegen prijzen van het krachtvoer.

Wat is het effect van goed ruwvoer?

Een korte berekening geeft als snel aan dat ruwvoer met 60 VEM meer, in hetzelfde rantsoen, de koe een potentie geeft om 4,5 liter melk per dag meer te produceren. Dit heeft direct te maken met de hogere voerderwaarde. Maar daarnaast zullen koeien ruwvoer met een hogere voederwaarde meer opnemen door een betere smakelijkheid en een lagere verzadigingswaarde. Verbetering van de ruwvoerkwaliteit heeft dus een dubbel effect.