Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Waar ben je naar op zoek?

Melk u uit de crisis met kwaliteitsvol ruwvoer!

Advies van onze specialist Advies van onze specialist9-3-2021

Het rantsoen van een koe bestaat voor zo’n 60 à 70% uit ruwvoer. Uit goed ruwvoer produceert een koe gemakkelijk 2 tot 4 kilo meer melk per dag dan uit ruwvoer van matige kwaliteit. Het ruwvoer dat u dit jaar oogst, is de basis van uw melkproductie gedurende het komende jaar. Investeer dus in uw ruwvoerteelt en verhoog hiermee het rendement op uw bedrijf! 

Wat is het belang van kwalitatief ruwvoer voor uw bedrijf?

Het belang van kwalitatief ruwvoer wordt duidelijk als we een onderzoek bekijken waarin ruwvoeropbrengst en ruwvoerkwaliteit naast elkaar staan. Bij een vergelijking tussen de 25% hoogste bedrijven en de 25% laagste bedrijven is er een verschil in opbrengst van 5162 kg drogestof gras/ha/jaar. Uitgedrukt in voederwaarde komt dat neer op 5064 kVEM/ha/jaar. Bij de huidige hoge voerprijzen komt dat neer op een verschil van €850/ha!

Afbeelding: tabel ruwvoerkwaliteit ruwvoeropbrengst

Schenk daarom voldoende aandacht aan de ruwvoerteelt op uw bedrijf. Hieronder somt Jordi Vanminsel, ruwvoerspecialist bij ForFarmers, enkele tips op:

  • Begin bij de bodem: Zorg dat de toestand van uw bodem in orde is door te kijken naar de pH-waarde ervan. Een te lage pH zorgt voor 10 tot 20% opbrengstverlies.
  • Zorg voor een correct bemestingsplan: Stuur aan op de behoefte van uw gras- en maïsland voor een maximale opbrengst en kwaliteit. Gebruik de juiste meststoffen en dien de correcte hoeveelheid mest toe. Dit bepaalt de kwaliteit in uw kuil.
  • Stem uw rassenkeuze af op de behoefte van uw bedrijf: Schenk voldoende aandacht aan het kiezen van de juiste rassen, zowel bij gras als bij maïs. Kies voor kwaliteitsvolle rassen, want deze keuze bepaalt de kwaliteit en opbrengst van heel het seizoen.
  • Zorg voor een goede onkruidbestrijding in uw gras- en maïsland. Onkruiden zijn nadelig voor de kwaliteit en opbrengst van gras en maïs.
  • Schenk voldoende aandacht aan het juiste oogstmoment en kuil uw kwaliteitsvol ruwvoer op een correct moment in.

Benut uw ruwvoer maximaal en beperk verliezen met inkuilmiddel SiloSolve®FC

De laatste stap van de ruwvoerteelt is het in- en uitkuilen van uw kwaliteitsvol ruwvoer. In deze stap kunnen er nog veel verliezen optreden. Deze verliezen treden op onder de vorm van conserverings- en broeiverliezen. Op een gemiddeld melkveebedrijf leiden in- en uitkuilverliezen al snel tot een financieel verlies van € 14 000/jaar. Bij een slecht geconserveerde kuil gaat er zo’n 15% van de ingekuilde hoeveelheid ruwvoer verloren. Indien er bij het uitkuilen broei aanwezig is in de kuil zorgt dit voor extra verliezen van VEM-waarde. Broei in de kuil zorgt ook voor minder smakelijk ruwvoer, waardoor de drogestofopname uit ruwvoer zo’n 20 tot 30% kan dalen. Het verlies aan voederwaarde en smakelijkheid zal de melkproductie onder druk zetten.

Door gebruik te maken van een inkuilmiddel, zoals SiloSolve®FC, beperkt u deze verliezen en haalt u het maximale rendement uit uw ruwvoer! Door het smakelijkere ruwvoer gaat de opname van het ruwvoer stijgen, wat invloed heeft op de gezondheid en melkproductie van uw koeien. Met ons inkuilmiddel SiloSolve®FC haalt u meer melk uit uw ruwvoer!