Waar ben je naar op zoek?

Meer DVE en minder OEB in mijn gras door anders te bemesten?

Advies van onze specialist Advies van onze specialist22-1-2020

Een betere eiwitkwaliteit en een hogere DVE/OEB-verhouding zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Hoe hoger de verhouding DVE/OEB, des te meer gras(kuil) in het rantsoen kan en des te minder eiwitcorrectie er nodig is. 

N-vormen en eiwitsamenstelling 2010 t.e.m. 2016, 500 wegingen en 316 analyses van voederwaarde.

Kenmerken

KAS

    Sulfan

Novurea+S

Ruw Eiwit opbrengst per ha (index)

1

1,03

1,07

DVE/kg ds

91

91

89

OEB/kg ds

21

16

12

DVE/OEB-verhouding

4,33

5,69

7,42

 

Het is bekend dat zwavel een positief effect heeft op de opbrengst, maar dus ook op de eiwitkwaliteit. Een groter effect op de eiwitopbrengst en met name op de eiwitkwaliteit wordt echter bepaald door de stikstofvorm, dat blijkt uit bovenstaande cijfers. De DVE/OEB-verhouding wordt steeds belangrijker als het gaat om het benutten van eigen geteeld eiwit. Hoe hoger de DVE/OEB-verhouding, des te minder eiwitcorrectie er aangevoerd moet worden. 

Kies voor een goed bemestingsadvies en de juiste meststoffen

Een goed bemestingsadvies en een juiste meststoffenkeuze hebben een directe invloed op de opbrengst en de kwaliteit en zijn daarmee de belangrijkste factoren om mee te sturen. Veel veehouders kiezen daarom voor Novurea+S of Novurea Max (zonder drijfmest) als stikstofmeststoffen en maken gebruik van de kennis van een ruwvoerspecialist van ForFarmers.

The Future Of Farming logo