Waar ben je naar op zoek?

Maïs zaaien: tips voor een geslaagde maïsteelt

Advies van onze specialist Advies van onze specialist19-4-2021

Nadat u de beste maïsrassen voor uw bedrijf gekozen heeft, is het ook belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de zaaiperiode. Lees hier hoe u het maximale rendement uit uw maïs kunt halen.

Bemesting

Zorg ervoor dat het vanggewas zeker tijdig ingewerkt is. Dit voorkomt extra vochtonttrekking. Het blijft een uitdaging om maïs ondanks de te krappe normen toch te bemesten naar behoefte. Een goed vanggewas, het aanbrengen van effectieve organische stof en een juiste pH van de bodem zijn zeer belangrijk! Vergeet ook niet uw kaliumbemesting! Kalium zorgt voor een goede kolfvulling en bezorgt de plant extra weerstand tegen droogte.

Zaaibed

Start pas met bodembewerking als het perceel voldoende is opgedroogd! De juiste bodembewerking zorgt voor een optimaal zaaibed zodat de maïs een vlotte opkomst kent. Zorg voor een voldoende losse bovenlaag tot aan de zaaidiepte (5cm). Hieronder moet de bodem voldoende aangedrukt zijn voor voldoende vocht. Zorg ook voor een vlak zaaibed! Dit zorgt voor een correcte zaaidiepte en daardoor een goede opkomst.

En dan zaaien! Maar … wees geduldig dit jaar!

Veel belangrijker dan de kalender is de bodemtemperatuur en de weersverwachting. Ideaal is een bodemtemperatuur van minimaal 10 graden, dagtemperatuur van boven de 15 graden en afnemende kans op nachtvorst.

Zaaien onder koudere omstandigheden geeft meer kans op opkomstproblemen door o.a. bodemschimmels en insecten zoals ritnaalden.

Momenteel ligt de bodemtemperatuur maar op 5-7 graden. Heb dus nog even geduld en wacht op betere temperaturen!

Als de omstandigheden dan geschikt zijn, zijn de zaaidiepte-en dichtheid van belang. Zaai op een diepte van 4-5cm. Op drogere en heel lichte gronden is iets dieper zaaien zinvol om uitdroging te voorkomen.

Meer weten? Neem dan contact op met onze ruwvoerspecialist of onze klantendienst.

Afbeelding: afbeelding pagina 8 maïs