Waar ben je naar op zoek?

Loopgedrag van koeien in het begin van lactatie

Sectornieuws Sectornieuws23-3-2018

Het is belangrijk om het aantal melkingen per koe steeds weer te optimaliseren in functie van het lactatiestadium. Een nieuwmelkte koe (< 90 dagen) moet minimaal driemaal per dag naar de robot komen, wat een goed signaal is van een vlot loopgedrag en van een frequente voeropname of van een goede verdeling van de krachtvoeropname over 24 uur.

Afbeelding: loopgedrag

Wat bepaalt het loopgedrag van pas gekalfde koeien?

 1. Rantsoen
  Een rantsoen met te weinig structuur en prik zal zorgen voor lomere koeien waardoor de robotbezoeken afnemen. Anderzijds kan het rantsoen ook te snel zijn als gevolg van hogere afbraaksnelheden van zowel maïs als gras waardoor de kans pensverzuring op toeneemt. De pensgezondheid van koeien wordt bepaald door het evenwicht tussen zuurproductie enerzijds en herkauwactiviteit anderzijds. Om dit evenwicht zichtbaar te maken en te kunnen sturen, ontwikkelde ForFarmers unieke pensverwerkingsindexen:
  • De VerzuringsIndex (VI) wordt bepaald door de hoeveelheid conserveringszuren die in het voer aanwezig zijn en de snelheid waarmee het voer in de pens afgebroken wordt.
  • De HerkauwIndex (HI) wordt met name bepaald door de deeltjeslengte en de afbreekbaarheid van de celwanden. Hierdoor geeft de herkauwindex dus de maat van pensbuffering aan.
 2. Periode van droogstand
  In deze periode wordt de koe voorbereid op een nieuwe lactatie. Niet alleen bekende problemen rond afkalven zoals uierontstekingen, kalfziekte, baarmoederontsteking, ophouden van nageboorte of slepende melkziekte vinden hun oorsprong in de transitiefase. Ook structurele problemen met vruchtbaarheid of zelfs klauwproblemen kunnen met goed transitiemanagement voorkomen worden. Net daarom ontwikkelde ForFarmers een specifieke transitieaanpak voor uw droge koeien. Deze aanpak bestaat uit praktische adviezen en onderscheidende producten die hun kracht dagelijks in praktijk bewijzen.
 3. Instellingen voor toegang tot de robot
 4. Stalbezetting
 5. Vrije tijd op robot

Alle aspecten die een rol spelen bij het loopgedrag van koeien in het begin van de lactatie, kunnen door onze robotspecialisten visueel in kaart gebracht worden. Zij gebruiken hiervoor het speciaal ontwikkelde programma: RAP, dat onmisbaar geworden is voor u als veehouder die ernaar streeft om koeien zo vlot mogelijk naar de robot te laten lopen.