Waar ben je naar op zoek?

Loopgedrag op robot stimuleren met huidig ruwvoer

Wist u dat... Wist u dat...23-10-2018

Globaal gezien kan gesteld worden dat de eerste snedes van 2018 best een prima voederwaarde hebben, zowel qua energie als qua eiwit. Afhankelijk van het type bemesting bevatten een groot deel van de eerste snedes veel penseiwit en minder bestendig eiwit. Het is dan kunst om de hoge mate aan penseiwit te benutten en de rantsoenen te sturen op pensenergie. Belangrijke voorwaarde hierbij is wel om de rantsoenen voldoende gebufferd te krijgen. Bij een te hoge zuurproductie kunnen koeien zich namelijk in pensverzuring zetten, waardoor ze veel minder naar de robot zullen lopen. De unieke pensverwerkingsindexen VI (VerzuringsIndex) en HI (HerkauwIndex) die door ForFarmers ontwikkeld zijn, kunnen een prima hulpmiddel vormen om uw rantsoen te sturen richting pensgezondheid.

Afbeelding: FOR FARMERS-BUTCHENBACH-HERBRAND_066 (003)

Speciale afbraakparameters

De kwaliteit en de opbrengst van de tweede snedes en de zomerkuilen daarentegen vallen niet mee. Door de aanhoudende droogte in combinatie met extreme temperaturen is op vele plaatsen het gras in aar geschoten. Dit drukt fors op de voederwaarde van het ingekuild product. Als deze graskuilen niet gecorrigeerd worden met voldoende pensenergie, loopt u het risico om de productie onder druk te zetten. Als de melkproductie onderuit zakt, worden koeien minder aangetrokken door de robot om zich te laten melken. Ze krijgen dan ook minder krachtvoer waardoor de productie nog meer onder druk komt te staan en u in een negatieve spiraal dreigt terecht te komen. Met de afbraakparameters van het ruwvoer die in samenwerking met Eurofins exclusief voor ForFarmers ontwikkeld werden, beschikt de robotspecialist over het perfecte sturingsmiddel om uw rantsoen op basis van nutriënten in de juiste richting te sturen. 

Inzetten op gezonde pensfermentatie

Ook in de maïsteelt heeft de droogte zich goed laten voelen. Begin augustus is er op meerdere plaatsen verdroogde maïs gehakseld omdat er zich geen of nauwelijks kolven hebben gevormd. In deze kuilen zit logischerwijze dan ook heel weinig zetmeel. Op andere plaatsen is maïs relatief droog de kuil ingegaan waarbij het aandeel darmzetmeel vrij hoog is terwijl het aandeel zetmeel op pensniveau eerder aan de lagere kant ligt. In beide gevallen resulteert dit in lomere koeien met als gevolg een daling in robotbezoeken en meer ophaalkoeien voor u. Kunst is dan om in te zetten op een goede en gezonde pensfermentatie. Het risico bestaat immers dat door invulling van te veel bestendig zetmeel in het rantsoen in combinatie met een minder goed werkende pens (SPK en TPK onder norm) te veel onverteerd voer doorstroomt naar de darm. Dit geeft na-fermentatie op de dunne en dikke darm met als eerste zichtbare gevolg plattere mest. 

Algemeen geldt dit jaar dus nog meer dan andere jaren dat u aandacht moet hebben voor een goede penswerking om uw koeien vlot naar de robot te laten lopen. Wilt u ook inzicht krijgen in de sturingsmogelijkheden om minder ophaalkoeien te hebben? Neem dan vandaag nog contact op met ForFarmers.