Waar ben je naar op zoek?

Kent u uw voersaldo en rantsoenefficiëntie voldoende?

Sectornieuws Sectornieuws11-3-2020

Een opvallende vaststelling: sinds het wegvallen van het melkquotum zijn kengetallen zoals rantsoenefficiëntie en voersaldo nog onvoldoende gekend en ingeburgerd bij veehouders. We lijsten het daarom graag nog even voor u op. 

Rantsoenefficiëntie geeft weer hoeveel melk uw koeien produceren uit een kilogram droge stof voer. Hoe meer melk uit een kilogram droge stof, hoe hoger de rantsoenefficiëntie. In de praktijk varieert dit kengetal van 1,1 tot 1,7. Koeien die het voer beter benutten, produceren efficiënter. Een optimale voerbenutting is dan ook de basis voor goede financiële resultaten. Hier speelt het kengetal voersaldo op in. 

ForFarmers ontwikkelde trouwens een handige rekenmodule om de rantsoenefficiëntie op een eenvoudige manier te berekenen. De module berekent in vijf eenvoudige stappen wat de rantsoenefficiëntie op uw bedrijf is en wat de financiële voordelen zijn bij een verhoging van de rantsoenefficiëntie. Bereken uw rantsoenefficiëntie hier

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om het voersaldo op uw bedrijf te verhogen? Of wilt u samen met collega veehouders een lezing organiseren rond het thema voersaldo en rantsoenefficiëntie? 
Contacteer ons.