Waar ben je naar op zoek?

Inkuilmiddel SiloSolve®FC: getest en goedgekeurd!

Sectornieuws Sectornieuws19-3-2020

ForFarmers introduceerde met SiloSolve®FC het eerste inkuilmiddel dat bewezen succesvol is bij zowel het voorkomen van broei als het verlagen van conserveringsverliezen. De praktijk laat steeds weer zien dat met SiloSolve®FC behandelde kuilen veel koeler zijn dan onbehandelde kuilen en ruim vier keer langer bestand blijven tegen broei. Het Nutritie en Innovatie Centrum (NIC) van ForFarmers heeft onderzoek gedaan om het effect van SiloSolve®FC in een grassilage nogmaals te bevestigen.

Geen broei en hogere conservering in de graskuil dankzij SiloSolve®FC

Het NIC van ForFarmers heeft op Aeres Farms in Nederland een proef uitgevoerd om het effect van SiloSolve®FC na te gaan. De proef werd uitgevoerd op gras dat gemaaid werd op 22 april 2019 met 3500 kg ds/ha. Vervolgens werd het gras ingekuild op 24 april 2019. Het gras werd ingekuild in twee kuilen met een dichtheid van 200 kg ds/m³. De ene kuil werd behandeld met SiloSolve®FC, terwijl aan de andere kuil geen inkuilmiddel toegevoegd werd. Tijdens de heetste dagen van de zomer 2019 voerde het NIC na het openen van de kuil, metingen uit. Aan de hand van de metingen bracht men het conserverings- en broeiverlies in kaart. Met een IR-camera werd het warmtebeeld van het snijvlak in beeld gebracht. Uit die beelden (zie afbeelding 1) blijkt dat er geen broei optreedt bij de rechtse kuil (met SiloSolve®FC behandeld) en bij de linkse kuil (onbehandeld) wel broei optreedt.

geen broei in graskuil
Afbeelding 1

Geen schimmelvorming in graskuil

Om de resultaten van de proef ook visueel te maken, hebben de onderzoekers van het NIC stalen ingekuild gras in glazen buizen gedaan. Twee buizen met gras van de behandelde kuil en twee buizen met gras van de onbehandelde kuil liet met zes weken onaangeraakt staan. Na afloop van die zes weken bleek dat er bij het gras uit de onbehandelde kuil een grote schimmelvorming optrad. Bij het gras uit de behandelde kuil trad er helemaal niets op van schimmelvorming. (zie afbeelding 2: Buis 1 en 3: gras uit de onbehandelde kuil. Buis 2 en 4: gras uit de behandelde kuil)

geen schimmel in graskuil
Afbeelding 2

Aanzienlijk minder verliezen met SiloSolve®FC

Uit grafiek 1 blijkt dat er bij de kuil, behandeld met SiloSolve®FC, in totaal 21% minder verliezen optreden. Dat percentage is de som van het conserveringsverlies en het broeiverlies. Deze verliezen zijn dus aanzienlijk lager dankzij het gebruik van het inkuilmiddel SiloSolve®FC.  Uit de samenstelling van beide kuilen blijkt bovendien dat het suikergehalte en de pH-waarde in de kuil met SiloSolve®FC lager zijn dan bij een onbehandelde kuil. Daartegenover zien we dat het aandeel melkzuur en azijnzuur gestegen is (zie tabel 1). Alles bij elkaar betekent dat dat de controlekuil een conserveringsindex van 87 en een broeigevoeligheid van 41 heeft. De behandelde kuil daarentegen heeft een conserveringsindex van 97 en een broeigevoeligheid van 5 (zie tabel 2).

Afbeelding: totaal verliezen
Grafiek 1
tabel 1
Tabel 1
tabel 2
Tabel 2
The Future Of Farming logo