Waar ben je naar op zoek?

Inkuilduur snijmaïs heeft effect op loopgedrag koeien

Wist u dat... Wist u dat...3-4-2018

We kennen het allemaal: vrij goed draaiende rantsoenen die zonder noemenswaardige veranderingen op een bepaald moment niet meer de gewenste en verwachte technische resultaten opleveren. Het eerste dat opvalt, is dat er minder melkingen zijn. ForFarmers bracht de invloed van inkuilduur van maïs op de afbraaksnelheid in beeld en is daardoor in staat om hier vooraf rekening mee te houden. 

Grote kwaliteitsverschillen maïskuilen

De kwaliteit van maïskuilen kan behoorlijk verschillen door wisselende weersomstandigheden. Als er in zo'n gevallen veel snelle maïskuilen zijn, is dat te zien aan de verteerbaarheid en het aandeel zetmeel in de maïs. Hierdoor wordt de afbraaksnelheid van de maïs steeds hoger en neemt de kans op pensverzuring toe, zeker als het droge stofpercentage ook nog eens laag is. 

De pensgezondheid van een koe wordt bepaald door de zuurtegraad in de pens. Voor een goede pensgezondheid is het belangrijk dat er evenwicht is tussen de zuurtegraad (VerzuringsIndex) en de buffercapaciteit (HerkauwIndex) in de pens. De VerzuringsIndex wordt bepaald door de hoeveelheid conserveringszuren die in het voer aanwezig zijn en de snelheid waarmee het voer in de pens afgebroken wordt en waarbij vetzuren ontstaan. De HerkauwIndex wordt met name bepaald door de deeltjeslengte en de afbreekbaarheid van de celwanden die in belangrijke mate bepalend is voor de herkauwactiviteit en daarmee de pensbuffering. Wanneer dit in evenwicht is, heb je gezonde koeien die vlot naar de robot komen. 

Afbeelding: mais

Effect inkuilduur op afbraaksnelheid

Uit onderzoek van ForFarmers blijkt dat de afbraaksnelheid van het zetmeel en het eiwit ook toeneemt naarmate de maïs langer in de kuil zit. Bij één en dezelfde maïskuil is er tussen vier en twaalf maand inkuilduur een toename van het aandeel snelle koolhydraten tot 25%. Het penseiwit kan tot 35% toenemen en de hoeveelheid zetmeel op darmniveau kan zelfs dalen tot 40%. 

Maïs geoogst bij verschillende droge stof gehaltes
Effect 4 > 12 mnd inkuilduur (gr/kg ds) Kuil 30% ds Kuil 35% ds Kuil 40% ds
Snel verteerbare koolhydraten + 24 gr + 30 gr + 39 gr
Werkelijk Darm Zetmeel - 19 gr - 31 gr - 50 gr
Totaal Pens Eiwit + 10 gr + 10 gr + 25 gr

Na verloop van tijd gaat de maïs dus sneller verteren. Dit heeft zijn invloed op de pensgezondheid en het loopgedrag van uw koeien. Het kan dus best zijn dat, zonder wijziging aan het rantsoen, de koeien plots minder naar de robot komen. 

Afbeelding: grafiek_inkuilduur
Effect inkuilduur van maïs op VerzuringsIndex

Optivoer rantsoenberekening

ForFarmers werkt sinds enkele jaren met de pensverwerkingsIndexen (VI en HI). Deze kunnen veel nauwkeuriger vastgesteld worden door een verbeterde inschatting van de afbraaksnelheid van de kuilen, door gebruik te maken van NIRS-ijklijnen en door in het rantsoenprogramma Optivoer rekening te houden met het effect van de inkuilduur. Dit biedt voordelen voor u als veehouder waardoor u uw rantsoenen proactief kan gaan bijsturen. Zo kunnen we op voorhand voorspellen hoe snel uw rantsoen zal verteren binnen pakweg vijf maanden en wat de invloed zal zijn op het loopgedrag van uw koeien. Dit betekent voor u: gezondere koeien en minder ophaalkoeien. Of anders gezegd: koeien die meer melk geven met minder werk!