Waar ben je naar op zoek?

Hoe maakt u VLOG-melk rendabeler op uw bedrijf?

Wist u dat... Wist u dat...4-12-2018
Afbeelding: extra melk

ForFarmers begeleidt melkveehouders bij het overschakelen naar het leveren van VLOG-gecertificeerde melk. ForFarmers heeft hiervoor enerzijds een uitgebreid Non GMO-assortiment melkveevoeders beschikbaar. Anderzijds is het ook aangewezen om de ruwvoerstrategie nader te beoordelen om het bedrijfssaldo te verhogen. 

Met de verschillende berekeningen die uitgevoerd zijn, kunnen we stellen dat het financieel resultaat beter is naarmate er meer eiwit in het gras aanwezig is. Meer eiwit zorgt er namelijk voor dat er in het rantsoen minder GMO-vrije eiwitcorrector nodig is. GMO-vrije soja kost immers flink meer dan GMO-soja. 

Benut eiwit uit eigen gras

Eén van de voeroplossingen is het benutten van eiwit uit eigen gras. Een betere eiwitkwaliteit en een hogere DVE/OEB-verhouding is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Hoe hoger de DVE/OEB, des te meer gras(kuil) in het rantsoen kan en des te minder eiwitcorrectie er nodig is. Het zijn belangrijke ontwikkelingen die passend zijn bij het leveren van VLOG-melk. 

N-vormen en eiwitsamenstelling 2010 t.e.m. 2016, 500 wegingen en 316 voederwaarde analyses.
Kenmerken KAS KAS Zwavel Novurea+S
Ruw Eiwit opbrengst per ha (index) 1 1,03 1,07
DVE/kg ds 91 91 89
OEB/kg ds 21 16 12
DVE/OEB-verhouding 4,33 5,69 7,42

 Het is bekend dat zwavel een positief effect heeft op de opbrengst, maar dus ook op de eiwitkwaliteit. Een groter effect op de eiwitopbrengst en met name eiwitkwaliteit wordt echter bepaald door de stikstofvorm blijkt uit bovenstaande cijfers. De DVE/OEB-verhouding wordt steeds belangrijker als het gaat om benutten van eigen geteeld eiwit. Hoe hoger de DVE/OEB, des te minder eiwitcorrectie er aangevoerd hoeft te worden. 

Kies voor een goed bemestingsadvies en de juiste meststoffen

Een goed bemestingsadvies en een juiste meststoffenkeuze hebben een directe invloed op opbrengst en kwaliteit en zijn daarmee de belangrijkste factoren om mee te sturen. Veel veehouders kiezen om deze reden voor Novurea+S als stikstofmeststof en maken gebruik van de kennis van de ruwvoerspecialist van ForFarmers. 

The Future Of Farming logo