Waar ben je naar op zoek?

Het belang van zwavelbemesting

Sectornieuws Sectornieuws21-3-2018

Zwavel speelt een rol in de ontwikkeling van eiwitten, aminozuren en vitaminen en stimuleert de werking van stikstof in de plant. Het is een belangrijk bestanddeel van methionine en cysteine (essentiële aminozuren voor de koe).

Afbeelding: 0124_graslandbemesting

Een goede zwavelbemesting op grasland is dus belangrijk. Gras neemt namelijk tussen de 75 en 125 kg zwavel per ha per jaar op in de vorm van sulfaat. Een tekort aan zwavel resulteert, net als stikstofgebrek, in een eiwittekort. 
Zo kan zwavel uitstekend toegediend worden in combinatie met een stikstofbemesting, en is het zelfs het meest efficiënt om op die manier te bemesten. Dat kan via Novurea+S.

Het zwavelbemestingsadvies is gebaseerd op het zwavel leverend vermogen (SLV) van de bodem door zwavelmineralisatie voor de eerste drie sneden. 

Tips over zwavelbemesting

  • S-tekorten treden vooral op in de eerste en tweede snede. In deze periode komt onvoldoende zwavel voort uit mineralisatie. De S-behoefte tijdens de derde en vierde snede wordt dan weer gedekt via mineralisatie.
  • Zwavel in de vorm van sulfaat is mobiel. Door regenval tijdens de groeiperiode van de eerste snede kan er S uitspoelen. Verdeel de totale S-gift daarom over de eerste en tweede snede. 
  • Nieuw ingezaaid of één jaar oud grasland loopt een verhoogd risico van S-tekorten. Schenk daarom extra aandacht aan zwavelbemesting tijdens die periode. 
  • Let op: een te hoge zwavelgift verdringt selenium en geeft daarmee meer kans op vruchtbaarheids- en gezondheidsproblemen bij rundvee. Bovendien verlaagt het de koperbenutting in de pens.
  • Advies: gebruik meststoffen met een stikstof-zwavelverhouding die groter is dan 1,5.