Waar ben je naar op zoek?

Graslandverzorging: de actuele droogteadviezen

Seizoensnieuws Seizoensnieuws17-8-2018

Het heeft op veel plaatsen voor het eerst in lange tijd weer geregend. De verschillen in hoeveelheid gevallen water zijn regionaal erg groot, waardoor het lastig is om een algemeen advies te geven. Op de meeste plaatsen was de hoeveelheid water bovendien niet groot genoeg om onmiddellijk graslandwerkzaamheden te starten. Wij adviseren namelijk om enkel na grote regenval mest uit te rijden op een herstellende grasmat. 

Wat staat er op het perceel?

U kijkt naar uw perceel en ziet niet veel meer dan wat stengels? Dan doet u voorlopig beter niets. Ga vooral niet maaien, want dan beschadigt u de graszode. Mest uitrijden is alleen verstandig als u na flinke regenval ziet dat uw land aan het herstellen is. Bij dergelijke percelen is het dan ook aangeraden om enkel mest uit te rijden als het echt noodzakelijk is zoals wanneer u bijvoorbeeld problemen heeft met uw mestopslagcapaciteit.

Zo onderzoekt u uw zode zelf

Weilanden worden na regenval vaak weer groen. Bruin gras is niet per se dood gras. U kan ook zelf het herstellingsvermogen van uw gras onderzoeken door een stukje grasmat uit te steken, dit vochtig te houden en te kijken wat er na een paar dagen gebeurt. Komen er weer voldoende groene scheuten in? Of net niet? 

Volgende kenmerken geven aan dat de overlevingskans van het gras zeer klein is:

  • De plant is bruin en makkelijk te verpulveren.
  • De basis van de plant is niet meer groen na het verwijderen van het afgestorven blad. 
  • De wortels zijn erg houterig en niet meer wit. In de bovenste grondlaag is geen vocht meer te vinden. 

Voldoet uw gras aan alle bovenstaande kenmerken? Dan is de kans groot dat de plant zich niet meer zal herstellen na een watergift en krijgt u dus een open plek in de zode. Bij een aandeel open zode van > 15% raden wij aan door te zaaien, eventueel in combinatie met wiedeggen. De wiedeg zal dode plantenresten uit de zode krabben waardoor overige planten meer licht en lucht krijgen. 

Weet dat vooral ongewenste grassen, zoals kweek, vaak goed herstellen. Daarom komen ook oudere percelen en percelen waar voor de droogte al weinig goede grassen op groeiden in aanmerking voor vervanging. Hanteer hierbij de vuistregel: staat er minder dan 60% goede grassen in de zode? Dan is herinzaaien het advies. Dit geldt ook bij een groot aandeel kweek van meer dan 20%. 

Graslandvernieuwing alleen op vochtige bouwvoor

Om de werkzaamheden die bij graslandvernieuwing horen goed te kunnen uitvoeren, moet de hele bouwvoor goed vochtig zijn. Staat er kweek op het perceel? Bestrijd die dan met Round Up. Op dat moment is het noodzakelijk dat de kweek in de groei zit (voldoende groene massa heeft). Als de kweek voldoende afgestorven is, meestal na een dag of 10, kan de bodem gescheurd en geploegd worden. 

Grondverbeteringswerken zoals uitvlakken, draineren en storende lagen doorbreken, kunnen na het ploegen worden uitgevoerd. Vervolgens wordt de pH (bodemzuurtegraad) van het perceel op peil gebracht door middel van het toedienen van kalk. Een optimale bodem-pH zorgt ervoor dat de plant het maximale aantal voedingsstoffen kan opnemen. Daarnaast zorgt een optimale pH-waarde voor een juiste structuur van de bodem en levert het een bijdrage aan een gezond bodemleven. Om de pH-waarde te bepalen, moet u een actueel grondmonster hebben. De nodige hoeveelheid kalk moet vervolgens met de cultivator worden ingewerkt, waarna een fijn zaaibed ontstaat. 

Is het perceel zaaiklaar; een vlak en fijn zaaibed, kan het nieuwe grasmengsel worden ingezaaid. Bepaal samen met uw melkvee- of teeltspecialist welke grasmengsel voor uw percelen het meest geschikt is. ForFarmers beschikt over een ruim assortiment grasmengsels, geschikt voor ieder doeleinde. De mengsels bestaan uit de toprassen van de rassenlijst, hebben een kroonroest resistentie van minimaal 8 en worden geselecteerd op een optimaal groeipatroon voor weiden of maaien.

Ook interessant