Waar ben je naar op zoek?

Gezondheidsproblemen bij koeien tijdens droogstand

Wist u dat... Wist u dat...16-3-2018

Een zieke koe vraagt meer tijd dan tien gezonde koeien. Daarbij komt ook nog de extra en vroegtijdige uitval van koeien én de lagere melkproductie. 80% van alle problemen vindt zijn oorsprong in de droogstand. Maar met welke problemen kan u te kampen krijgen?

Afbeelding: 0040_koe met kalf

Metabole stoornissen

De meest voorkomende metabole stoornissen zijn lebmaagverdraaiing, melkziekte en ketose. Dit zijn qua melkverlies en secundaire gevolgen ook de schadelijkste ziektes. Een lebmaagverdraaiing heeft vooral met DS-opname te maken. Melkziekte vindt dan weer zijn oorsprong in calciumvoorziening: te veel calcium voeren in de droogstand is hier vaak de aanleiding van. Ketose komt al voor op het einde van de droogstand bij koeien die te weinig DS opnemen en bij koeien die te veel vermageren net na het kalven.

Uierontstekingen

In de praktijk zien we nog vaak een verhoging van celgetal of uierontsteking kort na het afkalven. Ook hier is de oorzaak terug te vinden in het droogstandmanagement: de juiste mineralen, spoorelementen en vitamines zijn hier van cruciaal belang.

Vruchtbaarheid

Een goede vruchtbaarheid zorgt voor een kortere tussenkalftijd. Daardoor kunnen de gemiddelde dagen in lactatie tussen de 150 en 180 blijven, wat zal resulteren in een continu goede melkproductie. Een goede vruchtbaarheid begint met het goed afkomen van de nageboorte. Die moet binnen de twaalf uur na kalven volledig afkomen. Op die manier kan het geboortekanaal zich snel terug sluiten.

Klauwproblemen

Bijna ieder melkveebedrijf heeft met klauwproblemen te maken. Een groot aandeel van deze aandoeningen is een secundair gevolg van andere problemen: bevangenheid, witte lijndefect, zoolbloedingen of zoolzweren. Pensverzuring wordt echter te vaak als grote boosdoener gezien, waardoor het rantsoen van lacterende koeien bijgestuurd wordt. Denkt u echter ook even aan droogstand, wat meestal de echte oorzaak blijkt te zien. Hierbij is de droge stof opname van een goed droogstandrantsoen cruciaal!

Andere problemen

Er zijn nog een aantal andere gezondheidsproblemen die zich tijdens de droogstand kunnen voordoen. Denken we aan een te hoge of te lage energie-opname of een te hoge of te lage eiwitvoorziening. Maar heel vaak worden ook de verkeerde mineralen, spoorelementen of vitamines voorzien.

Een goed droogstandrantsoen en droogstandmanagement is cruciaal voor een goede melkproductie en kunnen de meeste problemen voorkomen: weinig zieke koeien, minder uitval en meer werkplezier. Evalueer daarom uw droogstand goed met de ForFarmers transitiekaart. Vraag ernaar bij uw accountmanager of via onze klantendienst. 

Ook interessant

The Future Of Farming logo