Waar ben je naar op zoek?

Geen builenbrand meer in 2019?

Wist u dat... Wist u dat...4-12-2018

In 2018 zagen we veel builenbrand in de maïspercelen. De droge zomer en hoge luchtvochtigheid van de laatste tijd zijn belangrijke oorzaken voor de schimmelaantasting. 

Afbeelding: builenbrand

De gevolgen van builenbrand

Builenbrand wordt veroorzaakt door de brandschimmel Ustilago maydis, die bepaalde delen van de plant aantast. Aantasting vindt met name plaats in plantendelen waar sprake is van intensieve celdeling. Na infectie ontstaan grijsachtige gallen, de builen, die omgeven zijn door een vlies. Na verloop van tijd barsten de builen open en komen een groot aantal bruin-zwarte sporen vrij. De sporen kunnen wel 4 jaar in de grond overblijven en hun kiemkracht bewaren. Builenbrand komt vooral voor in droge, warme jaren op percelen waar maïs sterk onder de droogte heeft geleden. 

Aantasting heeft gevolgen voor de opbrengst van de snijmaïs. Men dient per 10% zwaar aangetaste planten (de kolf vrijwel volledig aangetast) rekening te houden met de volgende verliezen:

  • 4% aan droge stofopbrengst
  • circa 14 VEM per kg droge stof
  • daling van 5,2% aan VEM-opbrengst


Builenbrand komt meestal voor op de kolf en soms ook op de stengel. Op de kolf kost het direct voederwaarde. Aantasting op de stengel (vaak na beschadiging door hagel) is minder spannend maar ook ongewenst. 

Bewuste rassenkeuze

De schimmelsporen van builenbrand kunnen overleven op en in de grond en daarom is vruchtwisseling aan te bevelen. Meer veehouders zullen in 2019 rekening houden met builenbrand bij het maken van de rassenkeuze. Er zijn rassen die minder of juist meer gevoelig zijn voor builenbrand. Deze eigenschap staat vermeld op de rassenlijst, zodat u er als teler rekening mee kan houden. 

Het ras SKANDIK van Syngenta kwam uit Nederlandse proeven naar voor als ras met de hoogste VEM-opbrengst. Het ras was ook het meest tolerant op het vlak van builenbrand en maïskopbrand. 

Afbeelding: Skandik grafiek

Eigenschappen SY Skandik

  • Vroege kwaliteitsmaïs met een zeer hoge opbrengst. 
  • Uitstekende voederwaarde (VEM, celwandverteerbaarheid en zetmeel). 
  • Goede landbouwkundige eigenschappen. 

 

Resultaten SY Skandik (Jaarcijfer 2018 CSAR)
Builenbrandresistentie: 8,5
VEM-opbrengst: 107
DS-opbrengst: 106
VEM per kg ds: 101
Zetmeel bij 35% ds: 105