Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers lanceert nieuwe producten voor betere pens- en darmgezondheid bij koeien

Sectornieuws Sectornieuws17-10-2018

TransitieBrok Unique voor betere pens- en darmgezondheid tijdens droogstand

TransitieBrok Unique is een nieuw product van ForFarmers, speciaal ontwikkeld voor een vlotte droogstand. Met TransitieBrok Unique heeft de melkveehouder slechts één product nodig voor de volledige droogstandsperiode.

De werking van TransitieBrok Unique is veelzijdig. ForFarmers besteedde veel aandacht aan de hoeveelheid en de kwaliteit van het eiwit, omdat dit een belangrijke rol speelt in de vitaliteit van het kalf. Daarnaast is TransitieBrok Unique hoog gedoseerd in mineralen en vitamines en heeft het een negatieve KAB om biestproductie en -kwaliteit maximaal te ondersteunen. Het nieuwe product werkt bovendien op een betere pens- en darmgezondheid dankzij de toevoeging van de unieke Pens Stimulator+. Hierdoor gaan penspapillen sneller herstellen waardoor koeien het ruwvoer beter benutten. TransitieBrok Unique heeft ook als doel de klauwgezondheid te ondersteunen door de aanwezigheid van biotine en het immuunsysteem te verhogen.

ForFarmers heeft van dit voer een volledig assortiment met verschillende Ruw Eiwit niveaus. Hiermee kunnen de nutritionele behoeftes van droogstaande koeien ingevuld worden met 2 kg per dier per dag.

Afbeelding: 0058_koe met pasgeboren kalf

ForFarmers is met Pens Stimulator+ voorloper op het gebied van darmgezondheid

ForFarmers introduceert de Pens Stimulator+, een nieuw product dat naast de pens- ook de darmgezondheid stimuleert en daarmee zorgt voor gezondere koeien die het ruwvoer beter benutten. Het vermindert ook het fenomeen lekkende darm bij melkkoeien. Hierdoor wordt meer melk uit ruwvoer en een hogere melkproductie gerealiseerd. Dit leidt tot een extra voerwinst van gemiddeld 45 euro per koe per jaar.

Pens Stimulator+ bevat gistcultuur, B vitamines en antioxidanten en heeft zich bewezen in uitgebreid eigen onderzoek op praktijkbedrijven, uitgevoerd door het Nutrition Innovation Centre (NIC) van ForFarmers. Hieruit blijkt dat de inzet van de Pens Stimulator+ een stijging van 0,75 kg melk oplevert. Dit effect is gemeten bij koeien in verschillende lactatiestadia en rantsoensamenstellingen.

Afbeelding: 0044_koeien in stal

Meer melk uit ruwvoer met gezonde koeien

"De gezondheid van de koe staat voorop maar tegelijkertijd zien we dat veehouders meer ruwvoer van betere kwaliteit produceren, waardoor de rantsoenen scherper worden en er in veel situaties meer kans is op pens- én darmverzuring," vertelt Yvan Buddaert, sectormanager rundvee bij ForFarmers. "Daarom hebben we een product ontwikkeld dat niet alleen op pensniveau, maar ook op darmniveau de gezondheid ondersteunt. Daarnaast bevat dit product vitaminen ter ondersteuning van de klauwgezondheid. Dit resulteert uiteindelijk in gezondere koeien en een betere benutting van het ruwvoer."

Lekkende darm syndroom

Recent internationaal onderzoek laat zien dat bij koeien in stresssituaties, bijvoorbeeld bij hittestress, in de transitieperiode of wanneer koeien langere tijd onvoldoende voeraanbod hebben gehad, gemakkelijk een lekkende darm kan ontstaan. De oorzaak van een lekkende darm is een gevolg van overmatige fermentatie van koolhydraten (bijv. als gevolg van pensverzuring of een niet goed uitgebalanceerd rantsoen), wat leidt tot darmverzuring, verstoring van de darmflora en productie van gifstoffen in de darm. Hierdoor raakt de darmwand beschadigd en staat die open, waardoor bacteriën en gifstoffen vanuit de darm rechtstreeks in de bloedbaan terecht kunnen komen en ontstekingsreacties veroorzaken. Dit vermindert de opname van voedingsstoffen in de darm en kost het afweersysteem van de koe veel energie. Een lekkende darm heeft invloed op de gezondheid, ruwvoerbenutting en melkproductie van de melkkoeien.

Pens Stimulator+ bevat een gistcultuur die het immuunsysteem stimuleert, ontstekingsreacties tegengaat en daarmee de kans op een lekkende darm aanzienlijk vermindert. De antioxidanten in Pens Stimulatorremmen de schadelijke werking van bacteriën en gifstoffen, als er al sprake is van een lekkende darm.

45 euro extra voerwinst per koe per jaar

Bij 0,75 kilo melk per koe per dag extra en een melkprijs van 35 cent, bedraagt het extra voersaldo 45 euro per koe per jaar. Voor een bedrijf van 100 koeien betekent dit dus 4500 euro extra voersaldo per jaar.

Ervaringen van melkveehouders

"Wat ons opvalt is dat de verse koeien beter doortrekken qua melkproductie en dit ook beter vasthouden. Ook zien we homogenere mest, wat duidt op een betere vertering van het ruwvoer. Verder zie ik de bezoeken op de robot iets toenemen wat ik toeschrijf aan vitalere en actievere koeien.”

Toepassing en beschikbaarheid

De Pens Stimulator+ is geschikt voor alle type rantsoenen, is niet-genetisch gemodificeerd (non-GMO) en de gehele lactatie inzetbaar. Het product is per direct beschikbaar in zowel zakgoed als in verschillende krachtvoersoorten. Pens Stimulator+ maakt deel uit van de ForFarmers Feed2Milk-voedingsaanpak.