Waar ben je naar op zoek?

Extra aandacht voor kalveren geboren na hittestress

Seizoensnieuws Seizoensnieuws3-6-2018

Hadden uw droogstaande koeien tijdens de zomer hittestress? Besteed dan extra aandacht aan de kalveren die in oktober geboren worden. 

Als de temperaturen in de zomer meerdere malen boven de 25 graden pieken, hebben zowel uw melkkoeien als uw droogstaande koeien vaker kans op hittestress. Wanneer een koe hittestress heeft of het voer vanwege de warmte broei vat, daalt de voeropname. Dit heeft bij droge koeien gevolgen voor het ongeboren kalf, de biestkwaliteit en de fitheid en weerstand van het kalf. 

Kalveren geboren uit koeien die een periode van hittestress hebben doorgemaakt, hebben vaak een lager geboortegewicht en minder weerstand. Hierdoor lopen ze meer risico op infecties en groeien ze minder goed tot aan het spenen. Het is voor deze kalveren nog crucialer om direct na de geboorte zo snel mogelijk, zoveel mogelijk biest (3-4 liter) te krijgen. 

Een aantal tips voor na de geboorte van een kalf

Afbeelding: ff_geboorte kalf_004
  • Zorg voor een goede hygiëne rond het afkalven en haal het kalf zo snel mogelijk bij de koe vandaan. Wrijf het kalf droog met stro. 
  • Plaats het kalf in een droge en ontsmette eenlingbox.
  • Melk de koe direct helemaal uit nadat het kalf is weggehaald. 
  • Geef het kalf binnen een uur na geboorte biest. Hanteer 10% van het geboortegewicht van het kalf (3 tot 4 liter) als richtlijn.
  • Geef het kalf binnen zes uur na de geboorte nogmaals twee liter biest. Binnen twaalf uur na de geboorte moet het kalf minimaal zes liter biest gedronken hebben. 
  • Verstrek biest gedurende de eerste twee dagen. Stap daarna over op kunstmelk. Let op de temperatuur (41°C) en denk eventueel aan het verhogen van de concentratie melkpoeder in overleg met uw specialist. 
  • Om de weerstand van het kalf te verbeteren, kan u gedurende de eerste maand het kalf ondersteunen met vitaminen/mineralen door VITA Topfit door de melk te mengen (5 gram per liter). 
  • Werk altijd hygiënisch en voorkom ziekteoverdracht. 

Onze specialisten denken graag met u mee over uw jongveeopfok en behandeling van kalveren geboren na hittestress. 

The Future Of Farming logo