Waar ben je naar op zoek?

Ervaringen met SiloSolve®FC van ForFarmers klanten

Sectornieuws Sectornieuws3-4-2019

Lees hier enkele getuigenissen van klanten die het allround inkuilmiddel SiloSolve®FC al gebruikt hebben. Mét succes!

Oscar en Petra Hoogenraad

Afbeelding: p 7 Foto Oscar en Petra Hoogenraad

”Het is gewoon een heel rendabele investering”

Oscar en Petra Hoogenraad hebben in het Waalse Arsimont een bedrijf met 120 melkkoeien. Ze halen volgens de boekhoudkundige cijfers 5500 liter melk uit eigen ruwvoer en daar zijn ze trots op.

Oscar heeft de afgelopen 10 jaar verschillende inkuilmiddelen geprobeerd. Sinds 2016 gebruikt de melkveehouder de kuilverbeteraar SiloSolve®FC in al zijn gras- en maïskuilen. SiloSolve®FC is het enige inkuilmiddel dat van het begin tot aan het einde van de kuil voor 100 % werkt en de kuilen volledig fris houdt. Veel melk uit eigen ruwvoer is de beste manier om de kostprijs per liter melk laag te houden. Inkuilmiddel SiloSolve®FC draagt daaraan bij. “We hebben geen conserveringsverliezen, nooit last van broei en de kuil is altijd fris en smakelijk. Het is gewoon een heel rendabele investering.”

“De basis voor een goede conservering van een kuil is dat het product goed aangereden wordt, eigenlijk zo vast als beton,” stelt Oscar. “Het toevoegen van een inkuilmiddel als SiloSolve®FC heeft dan zeker toegevoegde waarde. In onze ogen is het een stukje verzekering waarmee je ervoor zorgt dat de kuil goed blijft.”

De loonwerker met wie ze altijd goede afspraken hebben, is goed uitgerust om SiloSolve®FC eenvoudig toe te passen. Een groot voordeel is dat je met SiloSolve®FC slechts één middel nodig hebt voor gras en maïs. En het werkt bij zowel natte als droge kuilen.

Wat Oscar betreft, kadert de keuze voor het gebruik van een inkuilmiddel in een structurele, langetermijnvisie. “Eigenlijk is het een beslissing die je al voor het groeiseizoen neemt. Je stopt als melkveehouder een enorme voederwaarde in jouw kuilen, het gaat al snel om duizenden euro’s. Die voederwaarde wil je dan ook wel zo goed mogelijk benutten.”

Dirk Biermans

Afbeelding: p 7 Foto Dirk Biermans

"SiloSolve®FC: eenvoudig en gemakkelijk"

De rol van de loonwerker wordt voor de veehouder steeds belangrijker. Dirk Biermans uit het Kempense Morkhoven heeft zich, als loonwerker, de afgelopen jaren sterk gespecialiseerd in de ruwvoerteelt. Inkuilmanagement is hierin een belangrijke schakel. Dirk gebruikt sinds 2017 het inkuilmiddel SiloSolve®FC van ForFarmers en heeft al zijn oogstmachines uitgerust voor het gebruik hiervan.

Naast een goed resultaat voor de veehouders, streven zowel loonwerker Biermans als ForFarmers naar gemakkelijk en eenvoudig werken. Het inkuilmiddel SiloSolve®FC is daar in de ogen van Dirk Biermans een perfect voorbeeld van. “Met SiloSolve®FC hebben we voortaan één middel voor gras en maïs dat doet wat het moet doen. In plaats van verschillende inkuilmiddelen voor elk gewas en elke omstandigheid, geeft het gebruik van SiloSolve®FC veel gebruiksgemak en veel minder risico op fouten. Dat vergroot de kans op succes en dat zien we terug in de kuilen van onze klanten.”

Henri en Jérôme Sottiaux

Afbeelding: sottiaux

“SiloSolve®FC heeft zijn nut al bewezen voor zowel gras als maïs”

Het loonbedrijf van Henri en Jérôme Sottiaux is gevestigd in Renlies, in een weidegebied in de laars van Henegouwen. Hun werkgebied ligt in de straal van 35 km rond het bedrijf en er werken 7 vaste medewerkters. Henri was de eerste loonwerker in de streek die kuilen vastreed met een bulldozer, in plaats van met een tractor. “Dat is de basis voor een goed bewaarde kuil.”

De laatste jaren investeren de veehouders meer in hun graslanden. Om daar op in te spelen, kocht het loonbedrijf Sottiaux een mestinjecteur met sleepslangen en recent ook een nieuwe doorzaaimachine. De oogstmachines voor het gras werden uitgerust met een ULV-pomp om de kuilverbeteraar SiloSolve®FC optimaal toe te passen. “SiloSolve®FC heeft zijn nut al bewezen, zowel voor gras als maïs. We zijn in deze streek meer geëvoluerd van hooi naar gras met betere kwaliteit,” vertellen Henri en Jérôme. En daar heeft de toepassing van kuilverbeteraar SiloSolve®FC zeker zijn nut!

Kris en Sandy Claes

Afbeelding: p 11 testimonial Kris Claes

"De kuil is koel en blijft koel"

Kris en Sandy Claes runnen samen in het Kempense Dessel een melkveebedrijf van 240 koeien en een kippenbedrijf. In 2014 bouwden ze een nieuwe serrestal met 4 robots en een automatisch voersysteem. “Sinds 2 jaar gebruiken we het inkuilmiddel SiloSolve®FC in onze graskuilen. De reden hiervoor is een betere inkuilkwaliteit. Na het uitkuilen hebben we geen last meer van broei. We hebben een voorraadkeuken zodat het voer na 4 of 5 dagen nog 100% fris blijft. De kuil is na toevoeging van SiloSolve®FC opvallend koel en blijft ook koel. Goed ruwvoer, goed conserveren en broei voorkomen zijn de basisvoorwaarden voor gezonde koeien en extra melk,” legt Kris uit. “Ik heb de afgelopen 10 jaar verschillende inkuilmiddelen geprobeerd. SiloSolve®FC is het enige middel dat van begin tot aan het einde van de kuil voor 200% werkt. Na positieve ervaringen met SiloSolve®FC in de graskuilen, hebben we het dit najaar ook gebruikt in heel onze maïskuil uitgezonderd de onderste meter,” besluit Kris.

Yves Gericke

Afbeelding: Foto Yves Gericke voerhek met witblauw

"Een goede bewaring begint bij een goed inkuilproces"

Het gespecialiseerde witblauw fokbedrijf Van de Vloeikenshoeve met enige faam in de fokkerijwereld koos er in 2018 voor  het eerst voor om SiloSolve®FC toe te passen in de maïskuil. Dit bedrijf van Yves Gericke uit Wuustwezel omvat 180 à 190 witblauw dieren en telt jaarlijks een 80-tal kalvingen met een teeltoppervlak van ongeveer 53 ha. “De teelten silomaïs en voordroogkuil vormen grotendeels het ruwvoederrantsoen op ons bedrijf en door het gebruik van SiloSolve®FC kan de bewaring van de kuil worden gegarandeerd. Ook opwarming van de kuil door broei in de zomer en de daarbij horende opname- en bewaarverliezen worden vermeden,” verduidelijkt Yves. Op dit vleesveebedrijf is diergezondheid een belangrijk item en voornamelijk voor drachtige zoogkoeien blijft, dankzij SiloSolve®FC, het ruwvoeder op die manier gevrijwaard van schadelijke gisten en schimmels. “Een goede bewaring begint bij een goed inkuilproces,” besluit vleesveehouder Yves Gericke.