Waar ben je naar op zoek?

Eerste kunstmestgift: kijk verder dan de temperatuursom!

Advies van onze specialist Advies van onze specialist19-2-2021
Afbeelding: afbeeldig gras kunstmestgift

Vanaf 16 februari mag drijfmest worden uitgereden, maar dat kan natuurlijk pas echt als de vorst uit de grond is en de bodem voldoende draagkracht heeft. Hoe bepaal je vervolgens na het drijfmest uitrijden het juiste moment voor de eerste kunstmestgift? 

Uit onderzoek blijkt dat het beste tijdstip voor de eerste stikstofbemesting met kunstmest in het voorjaar ligt tussen een T-Som van 180 en 280 graden Celsius (optelsom van alle dagtemperaturen boven 0 graden Celcius vanaf 1 januari). Deze indicatie wordt in de praktijk als vrij grof ervaren. Plan het toedienen van kunstmest begin maart, maar laat het exacte moment afhangen van deze indicatoren:

  • De temperatuursom zegt niets over de bodemtemperatuur, terwijl het uiteindelijk in de bodem moet gebeuren. Gras begint te groeien bij een bodemtemperatuur vanaf 5 tot 8 graden, gemeten in de bovenste 10 centimeter van de bodem. Een eenvoudige kuilthermometer is al voldoende om zelf de bodemtemperatuur te meten.
  • Een stap verder is kijken naar de wortelgroei in het voorjaar. Toont de graswortel al witte puntjes aan de uiteinden, dan is de bodemconditie voldoende gunstig en is grasgroei gestart. Heeft u nog niet bemest, dan wordt het de hoogste tijd.
  • Bij het strooien of spuiten van kunstmest spelen weersomstandigheden ook een belangrijke rol. Wordt er neerslag voorspeld, dan zullen vloeibare meststoffen sneller inregenen en zal hiermee ongewenste stikstofvervluchtiging gereduceerd worden. Structuurschade voorkomen is in alle gevallen een belangrijk aandachtspunt. 

Voorkom stikstofuitspoeling

In het vroege voorjaar is de kans op nitraat-uitspoeling groter. De oplossing ligt in een stikstofmeststof die minder gevoelig is voor uitspoeling en daardoor vroeg gestrooid kan worden.  Bemest vroeg met Novurea om de groeipotentie van gras te benutten.  Novurea is een gestabiliseerde ureum-stikstof. Wat Novurea zo uniek maakt, is de behandeling met de ADD green ureaseremmer, die stikstofverliezen door vervluchtiging minimaliseert. Bovendien wordt het ureum geleidelijk omgezet in ammonium en nitraat, die beter aansluit bij de behoefte van het grasland. Hiermee wordt de kans op ongewenste nitraatuitspoeling of nitraatophoping in het gewas sterk gereduceerd.